Školící centrum

Naše vzdělávací zařízení
  • má akreditaci MŠMT ČR;
  • je členem v IDEA (International Association of Fitness Professionals, USA)a Pilates method alliance;
  • Vám nabízí mezinárodně uznávaný vzdělávací program;
  • má povolenou "kombinovanou formu výuky", tj. možnost samostudia.


Na základě absolvování rekvalifikačního kurzu získá absolvent Osvědčení o rekvalifikaci, kde bude uveden název rekvalifikačního programu, název pracovní činnosti a rozsah hodin teorie a praxe, včetě distančních.

Rekvalifikační kurzy pro cvičitelky /cvičitele jsou určené i pro zájemce z úřadů práce, které kurzy proplácejí.

Informace o všech rekvalifikačních a dalších kurzech naleznete níže.


U všech rekvalifikačních kurzů se platí předem alespoň záloha Kč 1000,- a zbývající částka se doplácí nejpozději první den školení.


Diplomy

Na základě kurzů s udělením diplomu lze prodloužit platnost rekvalifikace. Zúčastnit se může kdokoli (pokud není uvedeno jinak). Podmínkou získání diplomu je absolvování celého kurzu.

Rekvalifikační kurz

(akreditované kurzy pro získání živnostenského oprávnění)

Storno podmínky (platí pro všechny akce) Při stornování účasti vám bude účtováno: 
  • více než 28 dnů před akcí –             Kč 100,-
  • od 28 do 15 dnů před akcí –            Kč 300,-
  • od 14 do 8 dnů před akcí –              50% zaplacené částky
  • 7 a méně dnů před akcí -                  100% zaplacené částky
Při stornování akce a převodu na jinou akci vám bude účtováno Kč 100,-