Školící centrum

Naše vzdělávací zařízení
 • má akreditaci MŠMT ČR;
 • je členem v IDEA (International Association of Fitness Professionals, USA)a Pilates method alliance;
 • Vám nabízí mezinárodně uznávaný vzdělávací program;
 • má povolenou "kombinovanou formu výuky", tj. možnost samostudia.


Na základě absolvování rekvalifikačního kurzu získá absolvent Osvědčení o rekvalifikaci, kde bude uveden název rekvalifikačního programu, název pracovní činnosti a rozsah hodin teorie a praxe, včetě distančních.

Rekvalifikační kurzy pro cvičitelky /cvičitele jsou určené i pro zájemce z úřadů práce, které kurzy proplácejí.

Informace o všech rekvalifikačních a dalších kurzech naleznete níže.


U všech rekvalifikačních kurzů se platí předem alespoň záloha Kč 1000,- a zbývající částka se doplácí nejpozději první den školení.


Diplomy

Na základě kurzů s udělením diplomu lze prodloužit platnost rekvalifikace. Zúčastnit se může kdokoli (pokud není uvedeno jinak). Podmínkou získání diplomu je absolvování celého kurzu.

Rekvalifikační kurz

(akreditované kurzy pro získání živnostenského oprávnění)
 • INSTRUKTOR BODYSTYLINGU - NOVINKA

  Připravujeme

 • INSTRUKTOR FITNESS - KONDIČNÍ POSILOVÁNÍ

  9. až 11. září 2022
  (v týdnu 12. - 16. září individuální konzultace dle domluvy)

  23. až 25. září 2022
  (v týdnu 26. až 30. září
  individuální konzultace dle domluvy)

  7. až 8. října 2022

  Zkoušky 9. října 2022

   

 • INSTRUKTOR FITNESS - osobní trenér

  9. až 11. září 2022
  (v týdnu 12. - 16. září individuální konzultace dle domluvy)

  23. až 25. září 2022
  (v týdnu 26. až 30. září
  individuální konzultace dle domluvy)

  7. až 8. října 2022

  Zkoušky 9. října 2022

   

   

   

 • INSTRUKTOR PILATES

  9. až 11. září 2022 (nemusí se zúčastnit ti, kdo mají jiné osvědčení z oblasti fitness akreditované MŠMT a shodný program již absolvovali) 

  16. až 18. září 2022

  23. až 25. září 2022

  (Od 26. září do 6. října individuální konzultace a online schůzky dle domluvy)

  7.; 8. října 2022 
  9. října ZKOUŠKY  (zkouší E. Blahušová - autorizovaná osoba pro profesní kvalifikaci Instruktor pilates)


Storno podmínky (platí pro všechny akce) Při stornování účasti vám bude účtováno: 
 • více než 28 dnů před akcí –             Kč 100,-
 • od 28 do 15 dnů před akcí –            Kč 300,-
 • od 14 do 8 dnů před akcí –              50% zaplacené částky
 • 7 a méně dnů před akcí -                  100% zaplacené částky
Při stornování akce a převodu na jinou akci vám bude účtováno Kč 100,-