Fasciální fitness trénink - ONLINE - NOVINKA

Konvenční trénink klade neustále důraz na dostatečné procvičení svalových vláken, na kardiovaskulární trénink a na nervosvalovou koordinaci.  Většina zranění z přetížení se však ve sportu přihodí v rozsáhlém systému fascií poté, co zatížení přesáhne jejich kapacitu. Proto je důležité se v tréninku zaměřit na budování silnějších a odolnějších fascií.

Trénink zaměřený na fasciální síť je důležitý pro všechny. Pokud má totiž někdo dobře trénované fascie, to znamená, že jsou dostatečně odolné a elastické, může se spolehnout na efektivní výkon s prevencí zranění.

 Účinky fasciálního fitness tréninku:

A. Dlouhodobé
- vytvarování srávného držení těla;
- včasné napravení drobných svalově kosterních problémů;
- zlepšení dlouhodobých následků poúrazových stavů.
B. Okamžité
- příprava svalů a fascií na následnou pohybovou aktivitu;
- odstranění napětí svalů;
- odstranění přebytečných lymfatických a metabolických produktů.
Oblasti fasciálního fitness tréninku:
- fasciální strečink;
- fasciální elasticita;
- myofasciální uvolnění.

70% praxe, 30% teorie.

Vhodné pro osobní a sportovní trenéry, pro instruktory skupinových cvičení  i běžnou populaci. 
Cvičení lze využít při jakékoli pohybové aktivitě v úvodu, v průběhu i na závěr lekce nebo jako samostaný tréninkový program s dlouhodobým účinkem.

 

 

Termín

Individuální, dle domluvy

Ohledně termínu nás kontaktujte na wellness@cbox.cz

Program

Teorie: 
- Co je fascie
- Účinky fasciálníhofitness  tréninku
- Principy fasciálního fitness tréninu
- Oblasti fasciálního fitness tréninku
- Tvorba cvičebního programu

Praxe - cvičební program:
- Zahřátí
- Dynamický fasciální strečink 
- Fasciální elasticita;
- Statický fasciální strečink;
- Myofasciální uvolnění (s využitím pěnového válečku).

Podmínky získání diplomu

Zúčastnit se může kdokoli.

Na základě kurzu získáte diplom a lze prodloužit platnost licence.

Výuka

ONLINE - (termín individuální, dle domluvy)

Dva dny předem odkaz na předtočená videa (Youtube):
- Fasciální strečink
- Fasciální elasticita
- Fasciální jóga
- Myofasciální uvolnění (s válečkem)

E- kniha Fasciální fitness trénink (Kč 250,- v ceně kurzu)

Online schůzka (Google meet) cca 60 minut (teorie, diskuse a zodpovídání dotazů)

Lektor: doc. Eva Blahušová

Délka kurzu

online schůzka cca 60 minut

Cena kurzu

1290,- (studenti 1090,-)

V ceně online kurzu E-kniha Fasciální fitness trénink (250,-)

Místo konání

ONLINE 

 

 

Místo srazu

Přihláška
Máte-li zájem o více diplomů, stačí vyplnit přihlášku pouze jednou a zaškrtnout požadované diplomy.

Zaškrtněte vybrané diplomy:

Super Pilates
Body Forming
Core trénink
Core trénink
Cvičení pro 50+
Cvičení pro 50+
Fasciální fitness trénink
Funkční trénink
Gyro metoda
Jednoduchá stabilizace
Jednoduchá stabilizace
Kalanetika (Callanetics Method)
Kalanetika (Callanetics Method)
Metoda Ludmily Mojžíšové
Pilates - jak odstranit chyby při cvičení
Pilates 2
Pilates dance
Pilates jako zdravotní cvičení
Pilates jako zdravotní cvičení
Pilates na bolesti v zádech
Pilates na kolena a kyčle
Pilates na problémy s páteří, koleny a kyčlemi
Pilates pro speciální populaci
Pilates pro speciální populaci - děti, těhotné, senioři
Pilates Roller
Pilatesova metoda 1
PIT (Pilates Interval Training) a CIIT (Core Intensity Interval Training)
PIT a CIIT- Pilates Interval Training a Core Intensity Interval Training
Posilovací programy
Posilování - praxe
Posilování břišních svalů
Sportovní strečink
Super pilates
Škodlivé cviky
Tvarování postavy
Živé online lekce cvičení - Jednoduchá stabilizace
Živé online lekce cvičení - Stabilizace core
Živé online lekce cvičení - Tvarování postavy

*
*
*
*
Ano, chci využít slevy pro studenty (nutné potvrzení)
Ano, chci účastí na akci prodloužit platnost rekvalifikačního kurzu

Prohlašujeme, že výše uvedené údaje budou sloužit pouze pro vnitřní účely naší organizace, nebudou poskytnuty třetí osobě ani nebudou jiným způsobem zneužity.

Školicí středisko se zavazuje utajovat osobní údaje o účastnících v souladu se zákonem č. 101/2000sb. O ochraně osobních údajů.