Zdravé cvičení

Pilatesova metoda

Pilatesova metoda je jedinečný cvičební program, vytvořený Josephem H. Pilatesem v roce 1920. Joseph Pilates v roce 1945 poprvé publikoval cvičební metodu pod názvem Návrat do života přes kontrologii. Jeho cvičení se stalo základem metod pro prevenci degenerativních chorob, pro zpevnění těla, zlepšení vzhledu a zkvalitnění života.
> pokračování

Core trénink

Je obecně známo, jaké účinky má posilování hlubokého svalového systému (HSS) na vzhled a zdraví
celého těla. Méně už je v obecném povědomí, že výsledky se dostaví pouze za předpokladu naprosto
správného pochopení nejenom cviků na břišní svaly a celý střed těla (core)ale všech principů, týkajících
se pohybových stereotypů a dýchacích návyků využívaných při tomto cvičení. Jde o velmi inteligentní
soubor pohybů a jejich koordinaci s dýcháním, a pokud není zapojen mozek, je pouze kopírován vnější
projev, pokud není bráno v úvahu spojení mysli a těla, je účinnost cvičení mizivá. Pokračování

Wellness pobyty

Wellness pobyty se cvičením pořádáme již více než 20 let. Tentokrát můžete během pobytu v Českém ráji získat licenci Instruktor cvičení Pilates akreditovanou MŠMT ČR.

Ve spolupráci s CK CAPRO s.r.o. pořádáme pobyt se cvičením v Chorvatsku - Poreč - Lanterna. Přihlášky a další informace na: http://www.dovolena-cviceni.cz/go/2b5e7


> seznam pobytů

 

Denní kurzy cvičení v Praze

Kde se cvičí: ZŠ Vodičkova 22, Praha 1
zastávka tram. Vodičkova


Novinky

Fasciální trénink - nová publikace

Fasciální trénink a jeho principy vycházejí z posledních výzkumů struktury fascií (pojivových tkání) a jejich reakcí na pohyb. Dnes se o fasciích hovoří jako o největším smyslovém orgánu lidského těla a šestém smyslu, který ovládá, řídí a vnímá pohyb.

celý článek

Rekvalifikační kurzy

Instruktor cvičení Pilates:
23., 24. a 25. února; 2., 3. a 4. března; 9. 10. a 11. března 2018

Instruktor fitness-osobní trenér:
23., 24. a 25. února; 2., 3. a 4. března; 9., 10. a 11. března 2018

Instruktor kondičního posilování:
23. 24. a 25. února; 2, 3. a 4. března; 9., 10. a 11. března 2018

Kurz Instruktor cvičení Pilates plánujeme také na letní týdenní pobyt v Českém ráji.


Nové publikace PIT a CIIT

PIT - Pilates Interval Training
Cvičení při vysoké intenzitě v minimálním časovém úseku, který je pravidelně prokládán odpočinkem. Ve cvičebním programu PIT jsou využity cviky Pilatese a je vhodný pro všechny. Cílem je dosažení EPOC efektu (zvýšení spotřeby kyslíku), zrychlení metabolismu, udržení stávajícího množství svaloviny (eventuelně tvorba nové) a zintenzivnění spalování tuku.
Publikace obsahuje 4 úrovně obtížnosti.

Nově nabízíme kurz PIT, který se koná 8. října 2017 ve sportovním centru UK v Praze-Hostivaři.

CIIT - Core Intensity Interval Training
Cvičební program je variantou HIIT (High Intensity Interval Training). Je to vysoce intenzivní intervalový trénink, v němž se využívají cviky na zpevnění core. Rozdíl CIIT od běžného posilovacího tréninku je v tom, že cviky se provádějí v daných intervalech v mnohačetném opakování s odpočinkem, který tvoří přechod z jednoho cviku do dalšího.
Publikace obsahuje 4 úrovně obtížnosti.

Výuka CIIT je součástí kurzu Core trénink, který se koná v sobotu 23. září ve sportovním centru UK v Praze - Hostivaři.


Další novinky

Cvičení a zdravé stárnutí
Určeno všem, kdo se zajímají o zdravý cvičební program pro starší osoby nebo pro ty, kdo mají  zdravotní problémy související s věkem.
Publikace obsahuje 4 části včetně 12 souborů cviků pro specifické skupiny osob a se specifickým účinkem.

Poznámka: Pro velký zájem budeme v červnu 2017 opakovat kurz Cvičení pro 50+ s touto tematikou (viz Školení s udělením diplomu).

Další:
Core trénink pro zdraví a krásu
Core trénink se širokou gumou
Super core
Příručka pro osobní trenéry (legislativa pro podnikání)
MAXI trénink (inspirováno TABATA Workout)


Nová akreditace - Instruktor kondičního posilování

Rekvalifikační kurz s udělením licence Instruktor kondičního posilování zahrnuje kromě jiného jednodenní seminář Core trénink, půldenní bloky Funkční trénink, Stabilizační cvičení, Sportovní terapie, Kalanetika a další.