Zdravé cvičení

 

Pilatesova metoda

Pilatesova metoda je jedinečný cvičební program, vytvořený Josephem H. Pilatesem v roce 1920. Joseph Pilates v roce 1945 poprvé publikoval cvičební metodu pod názvem Návrat do života přes kontrologii. Jeho cvičení se stalo základem metod pro prevenci degenerativních chorob, pro zpevnění těla, zlepšení vzhledu a zkvalitnění života.
> pokračování

Core trénink

Je obecně známo, jaké účinky má posilování hlubokého svalového systému (HSS) na vzhled a zdraví celého těla. Méně už je v obecném povědomí, že výsledky se dostaví pouze za předpokladu naprosto správného pochopení nejenom cviků na břišní svaly a celý střed těla (core) ale všech principů, týkajících se pohybových stereotypů a dýchacích návyků využívaných při tomto cvičení. Jde o velmi inteligentní soubor pohybů a jejich koordinaci s dýcháním, a pokud není zapojen mozek, je pouze kopírován vnější projev, pokud není bráno v úvahu spojení mysli a těla, je účinnost cvičení mizivá. Pokračování

Fasciální trénink

Fascie (pojivová tkáň) obalují všechny prvky lidského těla. Každé svalové vlákno, sval, orgán, mozek, vše má vlastní fasciální obal. aktivní péče o fascie umožňuje bezproblémový klouzavý pohyb jednotlivých svalovýcu vrstev a tím lepší celkovou pohyblivost. Pokud jsou fasciální oblasti těla dobře trénované, tj. optimálně elastické a odolné, pak je výsledkem efektivní výkon a zároveň prevence zranění. 
Účinky fasciálního fitness tréninku:
- vytvarování srávného držení těla;
- včasné napravení drobných svalově kosterních problémů;
- zlepšení dlouhodobých následků poúrazových stavů.
Oblasti fasciálního fitness tréninku:
- fasciální strečink;
- fasciální elasticita;
- myofasciální uvolnění.

Wellness pobyty

Ve spolupráci s CK CAPRO s.r.o. pořádáme pobyt se cvičením v Chorvatsku - Poreč - Lanterna. Přihlášky a další informace na "Pobyty"

> seznam pobytů

 

SKUPINOVÁ CVIČENÍ

ZŠ Vodičkova 22. Praha 1 - pondělí a středa

http://bertosova.cz a podívejte se na video, kde radí naše školitelka a fyzioterapeutka jak správně cvičit https://youtu.be/yaxpXYSsGjc


Novinky

Nová publikace a kurz

Pilates na kolena a kyčle
vhodné pro každého, kdo má jakékoli problémy s koleny nebo kyčlemi (osobní trenéry, vedení skupinových lekcí, individuální domácí cvičení).

 

celý článek

Cvičení v ZŠ Vodičkova 22, Praha 1

Cvičení ve školním roce 2022/23 začíná v pondělí 19. září.

Zápis je vždy před začátkem každé lekce.


Nejbližší kurzy

REKVALIFIKAČNÍ KURZY akreditované MŠMT
(kombinovaná výuka - víkendové kurzy)

Instruktor pilates (akreditace MSMT-43979/2020-2/10)
Zahájení kurzu 9. až 11. září

Instruktor fitness - osobní trenér (akreditace MSMT-21100/2020-2/226)
Zahájení kurzu 9. až 11. září

Instruktor fitness - kondiční posilování (akreditace MSMT-21100/2020-2/226)
Zahájení kurzu 9. až 11. září

Instruktor bodystylingu  (akreditace MSMT-43979/2020-2/10)
Termín připravujeme 

 ONLINE KURZY s udělením diplomu

Zahrnují předtočené videonahrávky se cvičením (Youtube), videoschůzky (Google meet), E-knihu, teorii jako přílohu mailem - vše v ceně kurzu.

(Přihlášky a informace na www.wellness.cz/skoleni/ domluva termínu  na wellness@cbox.cz.)

Pilates na kolena a kyčle - NOVINKA
Pro všechny, kdo mají problémy s koleny nebo kyčlemi. Pro osobní trenéry, skupinová cvičení i individuální cvičení doma.
Cvičení při bolestech, po neoperativní léčbě a po operativní léčbě. 
Časové harmonogramy vybraných cviků.
Termín: dle domluvy
Metodické materiály v ceně kurzu

Pilates na bolesti v zádech - NOVINKA
Pro všechny, kdo mají problémy s bolestmi v zádech. Pro osobní trenéry, skupinová cvičení i individuální cvičení doma.
Termín: dle domluvy

Metodické materiály v ceně kurzu

Škodlivé cviky
- v aerobních typech cvičení
- při skupinovém posilování
- v posilovně (15 nejškodlivějších cviků na strojích)
- v dalších typech cvičení (pilates, jóga...)

Termín: dle domluvy
Metodické materiály v ceně kurzu

Chyby při cvičení pilates - nejnovější poznatky ze cvičení pilates, které doporučuje Pilates Method Alliance ( členství od roku 2006)
- některé původní cviky se ze zdravotních důvodů necvičí, jiné mají nové povedení, celá metodika cvičení pilates má odlišnou formu oproti původní.
Termín: dle domluvy
Metodické materiály v ceně kurzu

Jednoduché stabilizační cviky
Metodická řada jednoduchých stabilizačních cviků k posílení hlubokého stabilizačního systému. - Principy - Průpravné cviky - Postup
Termín: dle domluvy
Metodické materiály v ceně kurzu

Core trénink - ucelený trénink core, včetně otestování jeho úrovní výkonnosti 
Termín: dle domluvy
E-kniha Super core (Kč 400,-) v ceně kurzu

Fasciální trénink - fasciální strečink, fasciální elasticita, myofasciální uvolnění)
Termín: dle domluvy
E-kniha Fasciální fitness trénink (Kč 250,-) v ceně kurzu

Cvičení pro 50+ - vhodné cviky pro dospělou populaci nad 50 let nebo s některými zdravotními problémy souvisejícími s přibývajícím věkem
Termín: dle domluvy
Kniha Cvičení a zdravé stárnutí (Kč 200,-) v ceně kurzu

Kalanetika  
Termín: dle domluvy
E-kniha Kalanetika (200,-) v ceně kurzu

Tvarování postavy  
Termín: dle domluvy
Metodický materiál dle výběru za Kč 100,- v ceně kurzu

Posilování břišních svalů
Termín: dle domluvy
Metodický materiál dle výběru za Kč 100,- v ceně kurzu

Gyro metoda
Termín: dle domluvy
Metodický materiál dle výběru za Kč 100,- v ceně kurzu


NOVÉ PUBLIKACE

Cvičení a těhotenství

Návod jak zůstat v nejlepší formě během a po těhotenství

Eva Blahušová

celý článek