Zdravé cvičení

"V každém věku můžete cvičit jakýkoli typ cvičení. Jenom musíte vědět jak."

Wellness.cz jsem založila v roce 1990 s cílem nabídnout programy fitness vzdělávání a služeb, které pomohou fitness profesionálům a nadšencům zdravě žít prostřednictvím kvalitního cvičebního programu, kde nezáleží na věku, kondici nebo schopnostech. 

Vývoj jde velmi rychle kupředu a objevují se stále nové a kvalitní možnosti. Jednou z nich je ONLINE cvičení. Díky dlouholeté zkušenosti vím, že je třeba především cvičit zdravě a tím i účinně. Proto nabízím několik možností, díky kterým si můžete vybrat to, co právě vám pro domácí cvičební program vyhovuje. 

Provedu vás mnoha druhy cvičení a zvažte, co od programu očekáváte: odstranění problémů s páteří nebo klouby, zlepšení celkové kondice, vytvarování postavy, zlepšení úrovně core a podobně.

ONLINE lekce cvičení nabízím jako:

 • Kurz s udělením diplomu (lze si jím také prodloužit licenci s platností omezenou).
  Předem pošlu odkazy na videa a e-knihy (knihy). Online schůzka (cca 60 minut) zahrnuje teorii k danému tématu.
 • Balíček videí se cvičením plus e-knihu (knihu)
  Odkazy na vybraná videa budete mít k dispozici 1 měsíc, e-knihu (knihu) ke stálé potřebě.
 • Balíček videí se záznamem živých lekcí
  Odkazy na vybraná videa budete mít k dispozici 1 měsíc
 • Živé lekce cvičení
  Můžete cvičit se mnou v uvedeném čase a následně pošlu odkaz na cvičení, který budete mít k dispozici 48 hodin.

Pilatesova metoda

Pilatesova metoda je jedinečný cvičební program, vytvořený Josephem H. Pilatesem v roce 1920. Joseph Pilates v roce 1945 poprvé publikoval cvičební metodu pod názvem Návrat do života přes kontrologii. Jeho cvičení se stalo základem metod pro prevenci degenerativních chorob, pro zpevnění těla, zlepšení vzhledu a zkvalitnění života.

  WIN_20221021_11_03_14_Pro_Moment 

Stabilizace core

Z hlediska funkčního výkonu se jedná o stabilitu dynamickou a ta vyžaduje trvalou a koordinovanou spolupráci všech svalů core, to znamená hlubokých stabilizátorů a vnějších mobilizátorů.
Účinné zpevnění core instinktivně udrží dynamickou kontrolu nad středem těla. Cílem stabilizačních cvičení není získat sílu břišních svalů vyrýsované svaly na břiše, ale toto cvičení je bezpečný, efektivní způsob posílení prvků správného držení těla za pomoci širokého spektra pohybů. Účelem je naučit tělo mít v sobě oporu, eliminovat škodlivé pohyby a zlepšit přenos síly.

Všechna cvičení, která spadají do fáze stabilizace core zahrnují vedené, kontrolované pohyby bez použití vnější zátěže (odporu).

 core 

Core trénink - zvětšení síly core

Sílu core lze zvětit pouze za předpokladu předchozího rozvoje stability core.  Obojí vzájemně spolupracuje a teprve potom je možné plně rozvinout silový potenciál.  Kvalita silového tréninku core není možná bez správných základů získaných tréninkem stability core.  Výsledky se dostaví pouze za předpokladu naprosto správného pochopení nejenom cviků na břišní svaly a celý střed těla (core) ale všech principů, týkajících se pohybových stereotypů a dýchacích návyků využívaných při tomto cvičení. Jde o velmi inteligentní soubor pohybů a jejich koordinaci s dýcháním, a pokud není zapojen mozek, je pouze kopírován vnější projev. Pokud není bráno v úvahu spojení mysli a těla, je účinnost cvičení mizivá.

Tělo bude jen tak silné, jak bude stabilní a dovolí vydat takovou výbušnou sílu, jaká bude úroveň síly.

     core 2  

Fasciální trénink

Fascie (pojivová tkáň) obalují všechny prvky lidského těla. Každé svalové vlákno, sval, orgán, mozek, vše má vlastní fasciální obal. aktivní péče o fascie umožňuje bezproblémový klouzavý pohyb jednotlivých svalovýcu vrstev a tím lepší celkovou pohyblivost. Pokud jsou fasciální oblasti těla dobře trénované, tj. optimálně elastické a odolné, pak je výsledkem efektivní výkon a zároveň prevence zranění. Kalanetika (Callanetics Method of Exercise)

Kalanetika jako posilovací cvičení izolovaných svalových skupin se svými jedinečnými principy znovu dostává do popředí zájmu fitness profesionálů. Paní Callan Pinckney původně tuto individuální a specifickou metodu s využitím přesných poloh těla, izolováním určitých svalových skupin a malými kontrakcemi s velkým počtem opakování cílila zejména na tzv. ožehavé partie ženského těla. V současných fitness programech se využívá původních principů, které spolu s novou metodikou vedou ke zvýšení účinku mnoha typů posilování izolovaných svalových skupin bez ohledu na věk, pohlaví nebo výkonnost.

 WIN_20221021_11_03_14_Pro_Moment 

Tvarování postavy

Lekce cvičení na posilování izolovaných svalových skupin:
- Břišní svaly
- Boky, hýždě
- Dolní končetiny
- Horní část těla

 mqdefault (2) 

Wellness pobyty

Ve spolupráci s CK CAPRO s.r.o. pořádáme pobyty se cvičením v Chorvatsku - Poreč - Lanterna i po České republice. Přihlášky a další informace na "Pobyty"

 


Novinky

ONLINE LEKCE CVIČENÍ

ONLINE lekce cvičení nabízím jako:

 • Kurz s udělením diplomu
 • Balíček videí se cvičením plus e-knihu (knihu)
 • Balíček videí se záznamem živých lekcí
 • Živé lekce cvičení

 

 • Kurz s udělením diplomu zahrnuje:

- Online schůzku - Google meet (cca 60 min.) individuálně domluvenou
- Diplom (možnost prodloužení licence - osvědčení - poštou nebo mailem oskenováno)
- Videa s lekcemi cvičení - YouTube
- Knihu (e-knihu) se souborem cviků

 • Balíček videí + kniha (e-kniha):

- Videa s lekcemi cvičení - YouTube
- Knihu (e-knihu) se souborem cviků

 • Balíček videí se záznamy živých lekcí:

- Záznamy uskutečněných živých lekcí - YouTube

 • Živé lekce cvičení

Cvičení v květnu:
- každý čtvrtek od 9:00 - Moderní pilates - sestavy pro náročné