Nejbližší kurzy

REKVALIFIKAČNÍ KURZY akreditované MŠMT
(kombinovaná výuka - víkendové kurzy)

Instruktor/instruktorka pilates (akreditace MSMT-43979/2020-2/10)
Termín:
17., 18. a 19. února; 24., 25. a 26. února; 10. 11. a 12. března;
17., 18. března 2023
Zkoušky: 19. března 2023

Instruktor/instruktorka fitness - osobní trenér/trenérka (akreditace MSMT-21100/2020-2/226)
Termín:
17., 18. a 19. února; 24., 25. a 26. února; 10. 11. a 12. března 2023
Zkoušky: 12. března 2023

Instruktor/instruktorka fitness - kondiční posilování (akreditace MSMT-21100/2020-2/226
Termín:
17., 18. a 19. února; 24., 25. a 26. února; 10. 11. a 12. března 2023
Zkoušky: 12. března 2023Instruktor bodystylingu  (akreditace MSMT-43979/2020-2/10)
Termín připravujeme 

 ONLINE KURZY s udělením diplomu

Zahrnují předtočené videonahrávky se cvičením (Youtube), videoschůzky (Google meet), E-knihu, teorii jako přílohu mailem - vše v ceně kurzu.

(Přihlášky a informace na www.wellness.cz/skoleni/ domluva termínu  na wellness@cbox.cz.)

Pilates na kolena a kyčle - NOVINKA
Pro všechny, kdo mají problémy s koleny nebo kyčlemi. Pro osobní trenéry, skupinová cvičení i individuální cvičení doma.
Cvičení při bolestech, po neoperativní léčbě a po operativní léčbě. 
Časové harmonogramy vybraných cviků.
Termín: dle domluvy
Metodické materiály v ceně kurzu

Pilates na bolesti v zádech - NOVINKA
Pro všechny, kdo mají problémy s bolestmi v zádech. Pro osobní trenéry, skupinová cvičení i individuální cvičení doma.
Termín: dle domluvy

Metodické materiály v ceně kurzu

Škodlivé cviky
- v aerobních typech cvičení
- při skupinovém posilování
- v posilovně (15 nejškodlivějších cviků na strojích)
- v dalších typech cvičení (pilates, jóga...)

Termín: dle domluvy
Metodické materiály v ceně kurzu

Chyby při cvičení pilates - nejnovější poznatky ze cvičení pilates, které doporučuje Pilates Method Alliance ( členství od roku 2006)
- některé původní cviky se ze zdravotních důvodů necvičí, jiné mají nové povedení, celá metodika cvičení pilates má odlišnou formu oproti původní.
Termín: dle domluvy
Metodické materiály v ceně kurzu

Jednoduché stabilizační cviky
Metodická řada jednoduchých stabilizačních cviků k posílení hlubokého stabilizačního systému. - Principy - Průpravné cviky - Postup
Termín: dle domluvy
Metodické materiály v ceně kurzu

Core trénink - ucelený trénink core, včetně otestování jeho úrovní výkonnosti 
Termín: dle domluvy
E-kniha Super core (Kč 400,-) v ceně kurzu

Fasciální trénink - fasciální strečink, fasciální elasticita, myofasciální uvolnění)
Termín: dle domluvy
E-kniha Fasciální fitness trénink (Kč 250,-) v ceně kurzu

Cvičení pro 50+ - vhodné cviky pro dospělou populaci nad 50 let nebo s některými zdravotními problémy souvisejícími s přibývajícím věkem
Termín: dle domluvy
Kniha Cvičení a zdravé stárnutí (Kč 200,-) v ceně kurzu

Kalanetika  
Termín: dle domluvy
E-kniha Kalanetika (200,-) v ceně kurzu

Tvarování postavy  
Termín: dle domluvy
Metodický materiál dle výběru za Kč 100,- v ceně kurzu

Posilování břišních svalů
Termín: dle domluvy
Metodický materiál dle výběru za Kč 100,- v ceně kurzu

Gyro metoda
Termín: dle domluvy
Metodický materiál dle výběru za Kč 100,- v ceně kurzuNová publikace a kurz

Pilates na kolena a kyčle
vhodné pro každého, kdo má jakékoli problémy s koleny nebo kyčlemi (osobní trenéry, vedení skupinových lekcí, individuální domácí cvičení).

 

celý článek

Cvičení v ZŠ Vodičkova 22, Praha 1

Cvičení ve školním roce 2022/23 začíná v pondělí 19. září.

Zápis je vždy před začátkem každé lekce.


NOVÉ PUBLIKACE

Cvičení a těhotenství

Návod jak zůstat v nejlepší formě během a po těhotenství

Eva Blahušová

celý článek

Fasciální trénink

Eva Blahušová

Fasciální trénink a jeho principy vycházejí z posledních výzkumů struktury fascií (pojivových tkání) a jejich reakcí na pohyb.

 

celý článek

Nové publikace PIT a CIIT

PIT - Pilates Interval Training
Cvičení při vysoké intenzitě v minimálním časovém úseku, který je pravidelně prokládán odpočinkem. Ve cvičebním programu PIT jsou využity cviky Pilatese a je vhodný pro všechny. Cílem je dosažení EPOC efektu (zvýšení spotřeby kyslíku), zrychlení metabolismu, udržení stávajícího množství svaloviny (eventuelně tvorba nové) a zintenzivnění spalování tuku.
Publikace obsahuje 4 úrovně obtížnosti.

Nově nabízíme kurz PIT, který se koná 8. října 2017 ve sportovním centru UK v Praze-Hostivaři.

CIIT - Core Intensity Interval Training
Cvičební program je variantou HIIT (High Intensity Interval Training). Je to vysoce intenzivní intervalový trénink, v němž se využívají cviky na zpevnění core. Rozdíl CIIT od běžného posilovacího tréninku je v tom, že cviky se provádějí v daných intervalech v mnohačetném opakování s odpočinkem, který tvoří přechod z jednoho cviku do dalšího.
Publikace obsahuje 4 úrovně obtížnosti.

Výuka CIIT je součástí kurzu Core trénink, který se koná v sobotu 23. září ve sportovním centru UK v Praze - Hostivaři.


Další novinky

Cvičení a zdravé stárnutí
Určeno všem, kdo se zajímají o zdravý cvičební program pro starší osoby nebo pro ty, kdo mají  zdravotní problémy související s věkem.
Publikace obsahuje 4 části včetně 12 souborů cviků pro specifické skupiny osob a se specifickým účinkem.

Poznámka: Pro velký zájem budeme v červnu 2017 opakovat kurz Cvičení pro 50+ s touto tematikou (viz Školení s udělením diplomu).

Další:
Core trénink pro zdraví a krásu
Core trénink se širokou gumou
Super core
Příručka pro osobní trenéry (legislativa pro podnikání)
MAXI trénink (inspirováno TABATA Workout)


Nová akreditace - Instruktor kondičního posilování

Rekvalifikační kurz s udělením licence Instruktor kondičního posilování zahrnuje kromě jiného jednodenní seminář Core trénink, půldenní bloky Funkční trénink, Stabilizační cvičení, Sportovní terapie, Kalanetika a další.


Rekvalifikační kurz zdarma

Pokud si vyberete některý z našich rekvalifikačních kurzů (Instruktor cvičení Pilates, Instruktor fitness-osobní trenér, Instruktor aerobiku, Instruktor kondičního posilování), můžete zažádat příslušný úřad práce o jeho proplacení. Vyplníte žádost (Zájem o zvolenou rekvalifikaci), my vyplníme část "C" a odnesete ji na ÚP. Vaši žádost bude ÚP schvalovat 2-4 týdny, proto si vyberte kurz v dostatečném předstihu, aby byl proplacen před ukončením školení. Potom si můžete odnést licenci ihned po absolvování zkoušky.