ONLINE - Pilates 2

- Nácvik jednotlivých cviků základní sestavy Pilatesovy metody s důrazem na dodržování všech principů (dýchání, plynulost, střed, držení těla, koncentrace);

- Varianty a modifikace cviků ve vztahu k úrovní fitness;

- Metodika nácviku s důrazem na individuální přístup;

- Nácvik přechodů z jednoho cviku do dalšího s dodržováním všech principů;

Absolvent získá dovednosti a teoretické znalosti Pilatesovy metody cvičení a je schopen zacvičit správně lekci.

Program: 90% praxe, 10% teorie.

Vhodné pro lektory, fyzioterapeuty a všechny, kdo znají principy a průpravné cviky Pilatesovy metody.

Na základě kurzu lze též prodloužit platnost licence.

K zakoupení různé publikace a DVD - Pilatesova metoda cvičení.

Program

Nácvik základní sestavy cviků Pilatesovy metody;
Nácvik jednodušších a obtížnějších variant a modifikací cviků základní sestavy;
Nácvik dalších obtížnějších cviků a sestav bez náčiní.

Vše s individuálním přístupem ke cvičícím, včetně oprav.

Podmínky získání diplomu

Podmínkou získání diplomu je absolvování celého kurzu. Kurzu se může zúčastnit kdokoli.

Předpokladem je znalost základních principů a průpravných cviků Pilatesovy metody (viz diplom Pilates 1).

Výuka

Lektoři: Doc. Eva Blahušová

Délka kurzu

online od 17:00 hod.

Cena kurzu

1290,-
student 1090,-

Zdarma metodický materiál dle vlastního výběru v hodnotě Kč 100,- !!!

Místo konání

ONLINE

 

Místo srazu

Přihláška
Máte-li zájem o více diplomů, stačí vyplnit přihlášku pouze jednou a zaškrtnout požadované diplomy.

Zaškrtněte vybrané diplomy:

PIT a CIIT- Pilates Interval Training a Core Intensity Interval Training - NOVINKA
Super Pilates
Balance a stabilizace na míčích-NOVINKA
Balanční cvičení
Body styling
BOSU choreografie-NOVINKA
Cvičení s dětmi
Dance aerobic 1
Dance aerobic 2
Funkční trénink
Hi/lo impact aerobic
Metoda Ludmily Mojžíšové
ONLINE - Core trénink-NOVINKA
ONLINE - Cvičení pro 50+ (NOVINKA !)
ONLINE - Fasciální fitness trénink - NOVINKA
ONLINE - Gyro metoda - NOVINKA
ONLINE - Kalanetika (Callanetics Method)
ONLINE - Pilates 2
ONLINE - Posilování břišních svalů - NOVINKA
ONLINE - Sportovní strečink
ONLINE - Škodlivé cviky
ONLINE - Tvarování postavy - NOVINKA
Pilates - jak odstranit chyby při cvičení - NOVINKA
Pilates dance - NOVINKA
Pilates jako zdravotní cvičení
Pilates pro speciální populaci - děti, těhotné, senioři
Pilates Roller - NOVINKA!
Pilatesova metoda 1 - ONLINE
Pilatesova metoda s náčiním
Plyometrie
Posilovací programy
Posilování - praxe
Posilování - teorie
STEP + BOSU choreografie
Tvorba fitness programu
Tvorba stravovacího programu

*
*
*
*
Ano, chci využít slevy pro studenty (nutné potvrzení)
Ano, chci účastí na akci prodloužit platnost licence

Prohlašujeme, že výše uvedené údaje budou sloužit pouze pro vnitřní účely naší organizace, nebudou poskytnuty třetí osobě ani nebudou jiným způsobem zneužity.

Školicí středisko se zavazuje utajovat osobní údaje o účastnících v souladu se zákonem č. 101/2000sb. O ochraně osobních údajů.