Zdravé cvičení

 

Pilatesova metoda

Pilatesova metoda je jedinečný cvičební program, vytvořený Josephem H. Pilatesem v roce 1920. Joseph Pilates v roce 1945 poprvé publikoval cvičební metodu pod názvem Návrat do života přes kontrologii. Jeho cvičení se stalo základem metod pro prevenci degenerativních chorob, pro zpevnění těla, zlepšení vzhledu a zkvalitnění života.
> pokračování

Core trénink

Je obecně známo, jaké účinky má posilování hlubokého svalového systému (HSS) na vzhled a zdraví celého těla. Méně už je v obecném povědomí, že výsledky se dostaví pouze za předpokladu naprosto správného pochopení nejenom cviků na břišní svaly a celý střed těla (core) ale všech principů, týkajících se pohybových stereotypů a dýchacích návyků využívaných při tomto cvičení. Jde o velmi inteligentní soubor pohybů a jejich koordinaci s dýcháním, a pokud není zapojen mozek, je pouze kopírován vnější projev, pokud není bráno v úvahu spojení mysli a těla, je účinnost cvičení mizivá. Pokračování

Fasciální trénink

Fascie (pojivová tkáň) obalují všechny prvky lidského těla. Každé svalové vlákno, sval, orgán, mozek, vše má vlastní fasciální obal. aktivní péče o fascie umožňuje bezproblémový klouzavý pohyb jednotlivých svalovýcu vrstev a tím lepší celkovou pohyblivost. Pokud jsou fasciální oblasti těla dobře trénované, tj. optimálně elastické a odolné, pak je výsledkem efektivní výkon a zároveň prevence zranění. 
Účinky fasciálního fitness tréninku:
- vytvarování srávného držení těla;
- včasné napravení drobných svalově kosterních problémů;
- zlepšení dlouhodobých následků poúrazových stavů.
Oblasti fasciálního fitness tréninku:
- fasciální strečink;
- fasciální elasticita;
- myofasciální uvolnění.

Wellness pobyty

Ve spolupráci s CK CAPRO s.r.o. pořádáme pobyt se cvičením v Chorvatsku - Poreč - Lanterna. Přihlášky a další informace dodáme v nejbližší době.

> seznam pobytů

 

Denní kurzy cvičení v Praze

Kde se cvičí: Taneční studio ELEMENT, Opletalova 27, Praha 1

Doporučujeme:

http://bertosova.cz a podívejte se na video, kde radí naše školitelka a fyzioterapeutka jak správně cvičit https://youtu.be/yaxpXYSsGjc


Novinky

Nejbližší kurzy

Cvičení pro 50+ online (s udělením diplomu)
30.11. - 4.12.

Fasciální fitness trénink (online s udělením diplomu)

Harmonogram:
Pondělí 7.12.: odkaz na videonahrávky, teorie jako příloha mailem
úterý 8.12.: odkaz na schůzku v 17:00 (lze také individuálně)

Pilates jako zdravotní cvičení (online s udělením diplomu)

Harmonogram:
Pondělí 14.12.: odkaz na videonahrávky, teorie jako příloha mailem
úterý 15.12.: odkaz na schůzku v 17:00 (lze také individuálně)

Přihlášku prosím pošlete do konce listopadu.

 

Instruktor pilates (připravujeme kurz online):
Může vést cvičení pilates se zdravotním účinkem (posilování HSS); pilates-sestavy (od jednoduchých po nejobtížnější); pilates s náčiním (míče, míčky, roller, gumy); pilates-dance; pilates pro speciální populaci (děti, těhotné, senioři); PIT (Pilates Interval Training). 
Naučí se všechny typy strečinku (včetně fasciálního), tejpování a další.

Instruktor kondičního posilování (připravujeme kurz online):
Může vést skupinové lekce jakéhokoli typu posilovacího cvičení (v posilovně, kalanetiky, bodystylingu, balance na míčích, core tréninku, funkčního tréninku, plyometrie, metody L. Mojžíšové, CIIT-Core Intensity Interval Training ). 
Naučí se všechny typy strečinku (včetně fasciálního), tejpování a další.

Instruktor aerobiku
Může vést lekce Hi/Lo impact aerobiku, dance aerobiku, step aerobiku, BOSU, cvičení s dětmi, kalanetiky.
Naučí se všechny typy strečinku (včetně fasciálního), tejpování a další.

Jaro 2021


NOVÉ PUBLIKACE

Cvičení a těhotenství

Návod jak zůstat v nejlepší formě během a po těhotenství

Eva Blahušová

celý článek

Fasciální trénink

Eva Blahušová

Fasciální trénink a jeho principy vycházejí z posledních výzkumů struktury fascií (pojivových tkání) a jejich reakcí na pohyb.

 

celý článek

Nové publikace PIT a CIIT

PIT - Pilates Interval Training
Cvičení při vysoké intenzitě v minimálním časovém úseku, který je pravidelně prokládán odpočinkem. Ve cvičebním programu PIT jsou využity cviky Pilatese a je vhodný pro všechny. Cílem je dosažení EPOC efektu (zvýšení spotřeby kyslíku), zrychlení metabolismu, udržení stávajícího množství svaloviny (eventuelně tvorba nové) a zintenzivnění spalování tuku.
Publikace obsahuje 4 úrovně obtížnosti.

Nově nabízíme kurz PIT, který se koná 8. října 2017 ve sportovním centru UK v Praze-Hostivaři.

CIIT - Core Intensity Interval Training
Cvičební program je variantou HIIT (High Intensity Interval Training). Je to vysoce intenzivní intervalový trénink, v němž se využívají cviky na zpevnění core. Rozdíl CIIT od běžného posilovacího tréninku je v tom, že cviky se provádějí v daných intervalech v mnohačetném opakování s odpočinkem, který tvoří přechod z jednoho cviku do dalšího.
Publikace obsahuje 4 úrovně obtížnosti.

Výuka CIIT je součástí kurzu Core trénink, který se koná v sobotu 23. září ve sportovním centru UK v Praze - Hostivaři.


Další novinky

Cvičení a zdravé stárnutí
Určeno všem, kdo se zajímají o zdravý cvičební program pro starší osoby nebo pro ty, kdo mají  zdravotní problémy související s věkem.
Publikace obsahuje 4 části včetně 12 souborů cviků pro specifické skupiny osob a se specifickým účinkem.

Poznámka: Pro velký zájem budeme v červnu 2017 opakovat kurz Cvičení pro 50+ s touto tematikou (viz Školení s udělením diplomu).

Další:
Core trénink pro zdraví a krásu
Core trénink se širokou gumou
Super core
Příručka pro osobní trenéry (legislativa pro podnikání)
MAXI trénink (inspirováno TABATA Workout)