Zdravé cvičení

Pilatesova metoda

Pilatesova metoda je jedinečný cvičební program, vytvořený Josephem H. Pilatesem v roce 1920. Joseph Pilates v roce 1945 poprvé publikoval cvičební metodu pod názvem Návrat do života přes kontrologii. Jeho cvičení se stalo základem metod pro prevenci degenerativních chorob, pro zpevnění těla, zlepšení vzhledu a zkvalitnění života.
> pokračování

Core trénink

Je obecně známo, jaké účinky má posilování hlubokého svalového systému (HSS) na vzhled a zdraví
celého těla. Méně už je v obecném povědomí, že výsledky se dostaví pouze za předpokladu naprosto
správného pochopení nejenom cviků na břišní svaly a celý střed těla (core)ale všech principů, týkajících
se pohybových stereotypů a dýchacích návyků využívaných při tomto cvičení. Jde o velmi inteligentní
soubor pohybů a jejich koordinaci s dýcháním, a pokud není zapojen mozek, je pouze kopírován vnější
projev, pokud není bráno v úvahu spojení mysli a těla, je účinnost cvičení mizivá. Pokračování

Wellness pobyty

Wellness pobyty se cvičením pořádáme již více než 20 let. Tentokrát můžete během pobytuv Českém ráji získat licenci Instruktor cvičení Pilates akreditovanou MŠMT ČR.  Budeme cvičit Pilatesovu metodu a core trénink také v nejatraktivnější oblasti jižní Itálie – Gargánu, Vieste.


> seznam pobytů

 

Denní kurzy cvičení v Praze

Kde se cvičí: ZŠ Vodičkova 22, Praha 1
zastávka tram. Vodičkova

 

Osobní trenérka: www.bertosova.czKalanetika (Callatetics Method of Exercise)

Kalanetika je velmi účinné posilovací cvičení, které slouží zejména k tvarování problematických partií těla. Na základě dlouhodobých zkušeností a výzkumů se v poslední době dospělo k nové formě tohoto typu cvičení, která co nejúčinněji a bezpečně využívá principů kalanetiky. Principy původní kalanetiky zůstávají stejné, ale v souladu s posledními výzkumy a moderními trendy, které daleko větší důraz než dříve, kladou na zdraví, se některé přístupy pozměnily.

celý článek

Novinky

Nové publikace

Cvičení a zdravé stárnutí
Určeno všem, kdo se zajímají o zdravý cvičební program pro starší osoby nebo mají zdravotní problémy související s věkem.
Publikace obsahuje 4 části včetně 12 souboru cviků pro specifické skupiny osob a se specifickým účinkem.

Poznámka: Na vyžádání pořádáme 4. června ojedinělý kurz Cvičení pro 50+ s obdobnou tematikou (viz: Školení s udělením diplomu).

Pilatesova metoda - nové vydání

V nové publikaci jsou zdůrazněny změny oproti tradiční metodě popsané Pilatesem, na které se v současné době klade velký důraz, zajména co se týče zdravotních účinků.

Další novinky:
CORE trénink pro zdraví a krásu
CORE trénink se širokou gumou
Super CORE
Příručka pro osobní trenéry
MAXI trénink (inspirováno TABATA workout)


Podzimní termíny rekvalifikačních kurzů

Termíny rekvalifikačních kurzů: Instruktor cvičení Pilates, Instruktor fitness-osobní trenér, Instruktor kondičního posilování a Instruktor aerobiku:

16., 17. a 18. září 2016
23., 24. a 25. září 2016
7.,   8. a  9. října 2016

POZNÁMKA: Školení s udělením licence Instruktor cvičení Pilates také během týdenního pobytu v Českém ráji (10. - 17. července 2016).

Akreditační komise MŠMT povolila pro tyto kurzy tzv. kombinované studium. Účastník může při zahájení kurzu zažádat o možnost samostudia teoretické výuky dle předepsaných výukových materiálů.


Nová akreditace - Instruktor kondičního posilování

Rekvalifikační kurz s udělením licence Instruktor kondičního posilování zahrnuje kromě jiného jednodenní seminář Core trénink, půldenní bloky Funkční trénink, Stabilizační cvičení, Sportovní terapie, Kalanetika a další.


Rekvalifikační kurz zdarma

Pokud si vyberete některý z našich rekvalifikačních kurzů (Instruktor cvičení Pilates, Instruktor fitness-osobní trenér, Instruktor aerobiku, Instruktor kondičního posilování), můžete zažádat příslušný úřad práce o jeho proplacení. Vyplníte žádost (Zájem o zvolenou rekvalifikaci), my vyplníme část "C" a odnesete ji na ÚP. Vaši žádost bude ÚP schvalovat 2-4 týdny, proto si vyberte kurz v dostatečném předstihu, aby byl proplacen před ukončením školení. Potom si můžete odnést licenci ihned po absolvování zkoušky.


Core trénink na DVD

Připravili jsme pro vás tři nová DVD:Core trénink 1 (jednoduché a statické stabilizační cviky), Core trénink 2 (dynamické stabilizační cviky a cviky s balančními pomůckami) a Core trénink 3 (cviky na izolované břišní svaly). Více info viz záložka Metodické materiály.