Zdravé cvičení

Pilatesova metoda

Pilatesova metoda je jedinečný cvičební program, vytvořený Josephem H. Pilatesem v roce 1920. Joseph Pilates v roce 1945 poprvé publikoval cvičební metodu pod názvem Návrat do života přes kontrologii. Jeho cvičení se stalo základem metod pro prevenci degenerativních chorob, pro zpevnění těla, zlepšení vzhledu a zkvalitnění života.
> pokračování

Core trénink

Je obecně známo, jaké účinky má posilování hlubokého svalového systému (HSS) na vzhled a zdraví
celého těla. Méně už je v obecném povědomí, že výsledky se dostaví pouze za předpokladu naprosto
správného pochopení nejenom cviků na břišní svaly a celý střed těla (core)ale všech principů, týkajících
se pohybových stereotypů a dýchacích návyků využívaných při tomto cvičení. Jde o velmi inteligentní
soubor pohybů a jejich koordinaci s dýcháním, a pokud není zapojen mozek, je pouze kopírován vnější
projev, pokud není bráno v úvahu spojení mysli a těla, je účinnost cvičení mizivá. Pokračování

Wellness pobyty

Wellness pobyty se cvičením pořádáme již více než 20 let. Tentokrát můžete během pobytuv Českém ráji získat licenci Instruktor cvičení Pilates akreditovanou MŠMT ČR.


> seznam pobytů

 

Denní kurzy cvičení v Praze

Kde se cvičí: ZŠ Vodičkova 22, Praha 1
zastávka tram. Vodičkova


Novinky

Cvičení pro 50+

Stárnutí lidského organismu  je permanentní a omládnutí není možné. Člověk v podstatě začíná stárnout od narození. Pokud se ale vezme v úvahu řada výzkumů, měření a zkušeností, zlomovým věkem, kdy bez vědomé pomoci majitele začíná tělo stárnout, zejména co se týče fyziologických procesů, je 25. rok života. V tomto věku by se člověk měl zaměřit na to, aby jeho tělo nestárlo rychleji než on.

Ve zbývajících letech předpokládané průměrné délky života bychom měli být schopni provádět co nejdéle každodenní činnosti tak, jak chceme, a ne tak, jak nám to dovoluje naše tělo.

celý článek

Rekvalifikační kurzy

Instruktor cvičení Pilates
Instruktor fitness-osobní trenér
Instruktor kondičního posilování
Instruktor aerobiku

TERMÍNY všech kurzů:

15., 16. a 17. září 2017
22., 23. a 24. září 2017
6., 7. a 8. října 2017

Kurz Instruktor cvičení Pilates plánujeme také na letní týdenní pobyt v Českém ráji.


Nové publikace PIT a CIIT

PIT - Pilates Interval Training
Cvičení při vysoké intenzitě v minimálním časovém úseku, který je pravidelně prokládán odpočinkem. Ve cvičebnímprogramu PIT jsou využity cviky Pilatese a vhodný pro všechny. Cílem je dosažení EPOC efektu (zvýšení spotřeby kyslíku), zrychlení metabolismu, udržení stávajícího množství svaloviny (eventuelně tvorba nové) a zintenzivnění spalování tuku.
Publikace obsahuje 4 úrovně obtížnosti.

CIIT - Core Intensity Interval Training
Cvičební program je variantou HIIT (High Intensity Interval Training). Je to vysoce intenzivní intervalový trénink, v němž se využívají cviky na zpevnění core. Rozdíl CIIT od běžného posilovacího tréninku je v tom, že cviky se provádějí v daných intervalech v mnohačetném opakování s odpočinkem, který tvoří přechod z jednoho cviku do dalšího.
Publikace obsahuje 4 úrovně obtížnosti.


Další novinky

Cvičení a zdravé stárnutí
Určeno všem, kdo se zajímají o zdravý cvičební program pro starší osoby nebo pro ty, kdo mají  zdravotní problémy související s věkem.
Publikace obsahuje 4 části včetně 12 souborů cviků pro specifické skupiny osob a se specifickým účinkem.

Poznámka: Pro velký zájem budeme v červnu 2017 opakovat kurz Cvičení pro 50+ s touto tematikou (viz Školení s udělením diplomu).

Další:
Core trénink pro zdraví a krásu
Core trénink se širokou gumou
Super core
Příručka pro osobní trenéry (legislativa pro podnikání)
MAXI trénink (inspirováno TABATA Workout)


Nová akreditace - Instruktor kondičního posilování

Rekvalifikační kurz s udělením licence Instruktor kondičního posilování zahrnuje kromě jiného jednodenní seminář Core trénink, půldenní bloky Funkční trénink, Stabilizační cvičení, Sportovní terapie, Kalanetika a další.