Pilates pro speciální populaci - děti, těhotné, senioři

Absolvent získá dovednosti a teoretické znalosti ke cvičení Pilatesovy metody se speciální popukací- s dětmi a mládeží, s těhotnými, se seniory.

Pilatesova metoda cvičení s dětmi a mládeží, má některá specifika, která je třeba respektovat. Důležitou součástí cvičební lekce je nejnom správný výběr cviků, ale také motivace.

Principy Pilatesovy metody lze využít také v průběhu těhotenství i po něm, některé cviky jsou však v tomto období škodlivé a je třeba pečlivě zvážit jejich výběr.

Senioři mohou cvičit varianty cviků tradiční Pilatesovy metody nebo využít ke cvičení židli. Také jejich cvičení má svá specifika.

Program: 50% praxe, 50% teorie.

Program

Nácvik principů a průpravných cviků Pilatesovy metody
1) Soubor cviků Pilatesovy metody (informativně):
a) předškolní děti
b) mladší školní děti
c) starší školní děti
d) dospívající

2) Soubor cviků Pilatesovy metody (informativně):
a) v těhotensví - na podložce
b) po porodu - s i bez náčiní

3) Soubor cviků Pilatesovy metody pro seniory (informativně):
a) na židli bez náčiní
b) na židli se širokou gumou.

Podmínky získání diplomu

Podmínkou získání diplomu je absolvování celého kurzu. Účastík by měl znát základní principy Pilatesovy metody cvičení.

Kurzem lze též prodloužit ploatnost licence (na zadní sranu).

Výuka

lektor: doc. Eva Blahušová

Délka kurzu

kurz začíná v 16,00 a končí cca v 19,00 hodin.

Cena kurzu

1290,-
studenti 1090,-

Zdarma metodický materiál vdle vlastního výběru v hodnotě Kč 100,- !!!

Místo konání

Sportovní centrum Univerzity Karlovy v Hostivaři (Bruslařská 10, Praha 10).

MHD: stanice metra Skalka, potom bus 125 do zast. Gercenova a odtud cca 200 m kolem "Alberta" ke sportovní hale.

Místo srazu

15 minut před zahájením ve vestibulu sportovního centra

Přihláška
Máte-li zájem o více diplomů, stačí vyplnit přihlášku pouze jednou a zaškrtnout požadované diplomy.

Zaškrtněte vybrané diplomy:

Core trénink-NOVINKA
ONLINE - PIT a CIIT- Pilates Interval Training a Core Intensity Interval Training - NOVINKA
Pilates 2
Super Pilates
Balance a stabilizace na míčích-NOVINKA
Balanční cvičení
Body Forming - NOVINKA
Cvičení s dětmi
Funkční trénink
Kalanetika (Callanetics Method)
Metoda Ludmily Mojžíšové
ONLINE - Cvičení pro 50+ (NOVINKA !)
ONLINE - Fasciální fitness trénink - NOVINKA
ONLINE - Gyro metoda - NOVINKA
ONLINE - Jednoduchá stabilizace- NOVINKA
ONLINE - Kalanetika (Callanetics Method)
ONLINE - Pilates - jak odstranit chyby při cvičení - NOVINKA
ONLINE - Posilování břišních svalů - NOVINKA
ONLINE - Sportovní strečink
ONLINE - Škodlivé cviky
ONLINE - Tvarování postavy - NOVINKA
P - class - NOVINKA
Pilates dance - NOVINKA
Pilates jako zdravotní cvičení
Pilates pro speciální populaci - děti, těhotné, senioři
Pilates Roller - NOVINKA!
Pilatesova metoda 1
Pilatesova metoda s náčiním
Plyometrie
Posilovací programy
Posilování - praxe
Posilování - teorie
Tvorba fitness programu
Tvorba stravovacího programu

*
*
*
*
Ano, chci využít slevy pro studenty (nutné potvrzení)
Ano, chci účastí na akci prodloužit platnost rekvalifikačního kurzu

Prohlašujeme, že výše uvedené údaje budou sloužit pouze pro vnitřní účely naší organizace, nebudou poskytnuty třetí osobě ani nebudou jiným způsobem zneužity.

Školicí středisko se zavazuje utajovat osobní údaje o účastnících v souladu se zákonem č. 101/2000sb. O ochraně osobních údajů.