INSTRUKTOR PILATES

Vzdělávací  rekvalifikační program pro pracovní činnost Instruktor pilates je akreditovaná MŠMT ČR pod č.j.:43979/2020-2/10.
Akreditaci MŠMT máme od roku 1993, na osvědčení Instruktor pilates od roku 2012 nepřetržitě.

Podmínkou získání živnostenského listu je absolvování rekvalifikačního kurzu a úspěšné složení státní zkoušky, na kterou Vás dobře připravíme.

 

Absolvent rekvalifikačního kurzu Instruktor pilates ovládá teoreticky i prakticky cvičení pilates na podložce (Pilates Method - Mat exercise).

Výuka probíhá podle standardů MŠMT s důrazem na zdravotní aspekty cvičení. Je průběžně zdokonalována podle nejnovějších poznatků světově uznávaných odborníků z oblasti fyzioterapie, wellness a fitness díky členství doc. Blahušové v Pilates Method Allianci.

Program

Orientace v anatomii a fyziologii pohybové soustavy člověka;
Analýza držení těla v polohách a pohybech a analýza pohybových stereotypů pro potřeby pilates;
Sestavení vhodného cvičebnho programu pro skupinovou i inidviduální lekci pilates;
Vysvětlení a předvedení pilates cviků na podložce různých úrovní;
Vedení skupinové i individuální lekce pilates;
Modifikace cviků na podložce s využitímm základních pomůcek;
Modifikace pilates cviků pro specifické skupiny klientů;
Poskytování základního poradenství v oblasti zdravého životního sttylu;
Poskytování první pomoci př lekcích skupinového cvičení;
Dodržování zádśad bezpečnosti a prevence úrazů při cvičení.
PRAXE
- Práce s dechem, koordinace dýchání a pohybu
- Nácvik principů a průpravných cviků - Pre-Pilates
- Cvičení pilates na podložce (Mat Exercise) - základní sestava
- Pilates - varianty a modifikace cviků
- Cvičení pilates  pro speciální populaci (děti, těhotné a seniory)
- Pilates jako zdravotní cvičení (problémy s páteří, kyčlemi, koleny)
- Cvičení pilates s pomůckami (velkými a malými míči, se širokou a úzkou gumou, s válečky)
- Super Pilates - cvičení pro náročné  s výkonnostním účinkem
- PIT (Pilates Interval Training)
- Pilates dance
- Sestavení a vedení skupinové lekce

Časový harmonogram: pátek: 16,00-19,00, sobota: 9,00-19,00, neděle: 9,00-16,00 hodin (přestávky na oběd).

Povinné metodické materiály jsou v ceně kurzu, jiné je možno si vybrat (z 25 titulů) a zaplatit  s doplatkem kurzu.

Podmínky získání licence

  • dosažení věku 18 let (výjimky po domluvě),
  • ukončené středoškolské vzdělání,
  • nejméně 90% účast v kurzu,
  • splnění podmínek závěrečných zkoušek:  
    - teorie: písemný test a ústní zkouška,
    - praxe: zacvičení základní sestavy cviků pilates bez chyb (principy, držení těla, dýchání); vedení skupinové lekce.

Výuka

Výuka je koncipována podle standardů MŠMT s využitím vlastních a  zahraničních učebních textů.

Prezenční část výuky probíhá ve sportovním centru Univerzity Karlovy  (Bruslařká 10, Praha 10).
Distanční část výuky probíhá formou vlastních předtočených videonahrávek (Youtube) a online schůzek (Google meet).

Platnost rekvalifikačního kurzu

JE NEOMEZENÁ!

Délka kurzu

150 hodin (teorie - 53, z toho 27 distančně; praxe -97)

Cena kurzu

12 950,- (11 750,- student - potvrzení)

11 950,- (10 750,- studenti - potvrzení) - pro držitele jiného osvědčení o účasni v akreditovaném vzdělávacím programu v oblasti fitness, absolventy VŠ tělovýchovného  zaměření nebo absolventy VŠ nebo střední školy zdravotnického zaměření. 

Cena je včetně státní zkoušky.

Zkouší doc. Eva Blahušová  která má autorizaci pro profesní kvalifikaci Instruktor pilates - kód 74-003-H a je státním zkušebním komisařem spolu s jedním zástupcem AO.

Samostatná státní zkouška (informace na www.narodnikvalifikace.cz "instruktor pilates") je zpoplatněna Hospodářskou komorou ČR 
2 900,- (pro ty, kdo vlastní osvědčení Instruktor pilates bez státní zkoušky u jiné organizace)
1 000,- (pro ty, kdo vlastní v minulosti námi vydané osvědčení Instruktor pilates s platností neomezenou)

Na dotazy rádi odpovíme na: wellness@cbox.cz

Místo konání

Sportovní centrum Univerzity Karlovy v Hostivaři (Bruslařská 10, Praha 10).
MHD
: st. metra Skalka, busem do st. Gercenova, odtud 200m kolem "Alberta" do SCUK.

Nocleh

Nezajišťujeme, můžeme poradit. Například:
Hotel Kanárek, Proti Proudu 6, 102 00 Praha 10, 5 minut od místa konání školení (www.hotelkanarek.cz).
Ubytovna Hochtief
(www.ubytovna.praha-hochtief.cz)

Místo srazu

Sraz účastníků je čtvrt hodiny před zahájením kurzu ve vestibulu sportovního centra.

Přihláška
INSTRUKTOR PILATES
*
*
*
*
Ano, chci využít slevy pro studenty (nutné potvrzení)
Ano, chci účastí na akci prodloužit platnost rekvalifikačního kurzu

Prohlašujeme, že výše uvedené údaje budou sloužit pouze pro vnitřní účely naší organizace, nebudou poskytnuty třetí osobě ani nebudou jiným způsobem zneužity.

Školicí středisko se zavazuje utajovat osobní údaje o účastnících v souladu se zákonem č. 101/2000sb. O ochraně osobních údajů.