INSTRUKTOR FITNESS - osobní trenér

Vzdělávací rekvalifikační program Instruktor fitness je akreditován MŠMT ČR pod č.j.: 21100/2020-2/226  umožňuje získání živnostenského oprávnění s celostátní platností v oblasti "Poskytování tělovýchovných služeb" a na základě dohody mezi členskými státy je platná ve státech EU.

Tyto akreditované kurzy pořádáme už od roku 1991.
Novinkou je, že máme povolenou od MŠMT kombinovanou výuku, tj. vybrané lekce je možné absolvovat distančně formou videonahrávek (Youtube) a online schůzek (Google meet).

Program

Teorie (včetně distanční formy)
- Základy anatomie, fyziologie, kineziologie
- Wellness - fitness (kardiorespirační vytrvalost, svalová síla a svalová vytrvalost, flexibilita, složení těla)
- První pomoc, prevence zranění, škodlivé cviky
- Páteř, držení těla
- Etický kodex instruktora
- Cvičební lekce-zákonitosti tvorby, vedení
- Tvorba fitness programu
- Tvorba stravovacího programu
- Tvorba posilovacího programu

Praxe
- Měření, testování fitness
- Tejpování
- Sportovní strečink (včetně fasciálního strečinku)_
- Core trénink
- Funkční trénink 
- Technika a metodika posilovacích cvičení zaměřených na jednotlivé svalové skupiny: zádové svaly, břišní svaly, hrudník, šíjové svaly, ramena a paže, dolní končetiny
- Anamnéza
- Sportovní terapie
- Stabilizační cvičení
- Plyometrie

Celkem 45% teorie, 55% praxe

Harmonogram školení:
pátek - 16,00-19,00
sobota-  9,00-19,00
neděle - 9,00-16,00
Hodinová přestávka na oběd, přestávky mezi lekcemi.

Povinné metodické materiály jsou v ceně kurzu, jiné je možno vybrat (ze 35 titulů) a zaplatit s doplatkem kurzu.

Podmínky získání licence

  • dosažení věku 18 let (výjimky po domluvě)
  • ukončené středoškolské vzdělání
  • nejméně 90procentní účast v kurzu
  • splnění podmínek závěrečných zkoušek
    - teorie - písemný test a ústní zkouška
    - praxe - vytvoření cvičebního programu pro fiktivní osobu.

Výuka

probíhá podle učebnic IDEA, zahraničních a našich vlastních učebních textů.

Prezenční část výuky probíhá ve sportovním centru Univerzity Karlovy v Praze 10.
Distanční část výuky probíhá formou vlastních předtočených videonahrávek (Youtube) a online schůzek (Google meet).

Platnost rekvalifikačního kurzu

NEOMEZENÁ!!!

Délka kurzu

150 hodin (teorie - 70; praxe 80; vše včetně distanční formy výuky)

Cena kurzu

6 350,- (6 150,- student - potvrzení)

5 350,- (5 150,- - student - potvrzení) - pro držitele jiného osvědčení o absolvování rekvalifikačního programu akreditovaného MŠMT ČR v oblasti fitness, absolventy VŠ tělovýchovného  zaměření. 

(včetně zkoušky a osvědčení v české verzi)

 

Místo konání

(Sportovní centrum Univerzity Karlovy v Hostivaři (Bruslařská 10, Praha 10).

MHD: stanice metra Skalka, potom busem do zast. Gercenova a odtud cca 200 m kolem "Alberta" ke sportovní hale.)

Nocleh

Nezajišťujeme, můžeme poradit. Například:
Hotel Kanárek, Proti Proudu 6, 102 00 Praha 10 - 5 minut od místa konání školení (www.hotelkanarek.cz).
Ubytovna Hochtief
(www.ubytovna.praha-hochtief.cz)

Místo srazu

Sraz účastníků je vždy čtvrt hodiny před zahájením kurzu ve vestibulu sportovního centra.

Přihláška
INSTRUKTOR FITNESS - osobní trenér
*
*
*
*
Ano, chci využít slevy pro studenty (nutné potvrzení)
Ano, chci účastí na akci prodloužit platnost rekvalifikačního kurzu

Prohlašujeme, že výše uvedené údaje budou sloužit pouze pro vnitřní účely naší organizace, nebudou poskytnuty třetí osobě ani nebudou jiným způsobem zneužity.

Školicí středisko se zavazuje utajovat osobní údaje o účastnících v souladu se zákonem č. 101/2000sb. O ochraně osobních údajů.