INSTRUKTOR BODYSTYLINGU - NOVINKA

Podmínky získání licence

Výuka

Délka kurzu

Cena kurzu

5 350,- (5 150,- student - potvrzení)
200,- povinná skripta

4 350,- (4 150,- - student - potvrzení) - pro držitele jakékoli jiné licence akreditované MŠMT ČR v oblasti fitness, absolventy VŠ tělovýchovného  zaměření. (Pouze druhý a třetí víkend školení.)

 

(včetně zkoušky a licence v české verzi)

Místo konání

Místo srazu

Přihláška
INSTRUKTOR BODYSTYLINGU - NOVINKA
*
*
*
*
Ano, chci využít slevy pro studenty (nutné potvrzení)
Ano, chci účastí na akci prodloužit platnost licence

Prohlašujeme, že výše uvedené údaje budou sloužit pouze pro vnitřní účely naší organizace, nebudou poskytnuty třetí osobě ani nebudou jiným způsobem zneužity.

Školicí středisko se zavazuje utajovat osobní údaje o účastnících v souladu se zákonem č. 101/2000sb. O ochraně osobních údajů.