INSTRUKTOR BODYSTYLINGU - NOVINKA

Vzdělávací  rekvalifikační program pro pracovní činnost Instruktor/instruktorka bodystylingu je akreditován MŠMT ČR pod č.j.:43979/2020-2/10.

Program

Teorie (převážně distanční formou)

- Základy anatomie, fyziologie, kineziologie
- Wellness-fitness (kardiorespirační vytrvalost, svalová síla, svalová vytrvalost, flexibilita, složení těla) 
- První pomoc, prevence zranění, škodlivé cviky, tejpování
- Páteř, držení těla
- Etický kodex instruktora
- Cvičební lekce  - zákonitosti tvorby, vedení
- Posilování 

Praxe

- Měření, testování fitness
- Sportovní strečink 
- Posilování 
- Core trénink (novinka)
- Fasciální fitness trénink (novinka)
- P-class
- Body Forming (novinka)
- Stabilizační cvičení
- Balanční cvičení
- Kalanetika
- Funkční trénink
- Metoda Mojžíšové
- Sportovní terapie
- PIT, CIIT (intervalový trénink)

Celkem 30% teorie, 70% praxe

Harmonogram kurzu:
pátek - 16,00-19,00
sobota - 9,00-19,00
neděle - 9,00-16,00
Přestávky na oběd, přestávky mezi lekcemi.

Některé metodické materiály jsou v ceně kurzu, jiné je možno vybrat (z 20 titulů) a zaplatit s doplatkem kurzu.

Podmínky získání licence

  • Dosažení věku 18 let (výjimky po dommluvě)
  • Ukončené středoškolské vzdělání
  • Nejméně 90procentní účast na kurzu
  • splnění podmínek závěrečných zkoušek
    - teorie - písemný test a ústní zkouška
    - praxe - 15minutový blok bodystylingu.

Výuka

probíhá podle učebnic IDEA, zahraničních a našich vlastních učebních textů. 
Prezenční část výuky probíhá ve sportovním centru Univerzity Karlovy v Praze 10.
Distanční část výuky probíhá formou vlastních předtočených videonahrávek (Youtube) a online schůzek (Google meet).

Platnost rekvalifikačního kurzu

NEOMEZENÁ !

Délka kurzu

150 hodin (teorie - 53, z toho 27 distančně; praxe -97)

Cena kurzu

6 350,- (6 150,- student - potvrzení)

5 350,- (5 150,- - student - potvrzení) - pro držitele jiného potvrzení o účasni v akreditovaném programu v oblasti fitness, absolventy VŠ tělovýchovného  zaměření. (Pouze druhý a třetí víkend školení.)

(včetně zkoušky a licence v české verzi)

První víkend lze absolvovat individuálně online (předtočená videa + schůzka Google meet)

Místo konání

(Sportovní centrum Univerzity Karlovy v Hostivaři (Bruslařská 10, Praha 10)

MHD: stanice metra Skalka, potom busem do zast. Gercenova a odtud cca 200m kolem "Alberta" ke sportovní hale.)

Místo srazu

Sraz účastníků je vždy 15 minut před zahájením ve vestibulu sportovního centra.

Přihláška
INSTRUKTOR BODYSTYLINGU - NOVINKA
*
*
*
*
Ano, chci využít slevy pro studenty (nutné potvrzení)
Ano, chci účastí na akci prodloužit platnost rekvalifikačního kurzu

Prohlašujeme, že výše uvedené údaje budou sloužit pouze pro vnitřní účely naší organizace, nebudou poskytnuty třetí osobě ani nebudou jiným způsobem zneužity.

Školicí středisko se zavazuje utajovat osobní údaje o účastnících v souladu se zákonem č. 101/2000sb. O ochraně osobních údajů.