ONLINE - Fasciální fitness trénink - NOVINKA

Konvenční trénink klade neustále důraz na dostatečné procvičení svalových vláken, na kardiovaskulární trénink a na nervosvalovou koordinaci.  Většina zranění z přetížení se však ve sportu přihodí v rozsáhlém systému fascií poté, co zatížení přesáhne jejich kapacitu. Proto je důležité se v tréninku zaměřit na budování silnějších a odolnějších fascií.

Trénink zaměřený na fasciální síť je důležitý pro všechny. Pokud má totiž někdo dobře trénované fascie, to znamená, že jsou dostatečně odolné a elastické, může se spolehnout na efektivní výkon s prevencí zranění.

 Účinky fasciálního fitness tréninku:

A. Dlouhodobé
- vytvarování srávného držení těla;
- včasné napravení drobných svalově kosterních problémů;
- zlepšení dlouhodobých následků poúrazových stavů.
B. Okamžité
- příprava svalů a fascií na následnou pohybovou aktivitu;
- odstranění napětí svalů;
- odstranění přebytečných lymfatických a metabolických produktů.
Oblasti fasciálního fitness tréninku:
- fasciální strečink;
- fasciální elasticita;
- myofasciální uvolnění.

70% praxe, 30% teorie.

Vhodné pro osobní a sportovní trenéry, pro instruktory skupinových cvičení  i běžnou populaci. 
Cvičení lze využít při jakékoli pohybové aktivitě v úvodu, v průběhu i na závěr lekce nebo jako samostaný tréninkový program s dlouhodobým účinkem.

 

 

Program

Teorie: 
- Co je fascie
- Účinky fasciálníhofitness  tréninku
- Principy fasciálního fitness tréninu
- Oblasti fasciálního fitness tréninku
- Tvorba cvičebního programu

Praxe - cvičební program:
- Zahřátí
- Dynamický fasciální strečink 
- Fasciální elasticita;
- Statický fasciální strečink;
- Myofasciální uvolnění (s využitím pěnového válečku).

Podmínky získání diplomu

Podmínkou získání diplomu je absolvování celého kurzu. Zúčastnit se může kdokoli.

Na základě kurzu lze též prodloužit platnost licence.

Výuka

ONLINE - (termín individuální, dle domluvy)

Dva dny předem odkaz na předtočená videa (Youtube):
- Fasciální strečink
- Fasciální elasticita
- Fasciální jóga
- Myofasciální uvolnění (s válečkem)

E- kniha Fasciální fitness trénink (Kč 250,- v ceně kurzu)

Online schůzka (Google meet) cca 60 minut (teorie, diskuse a zodpovídání dotazů)

Lektor: doc. Eva Blahušová

Délka kurzu

online schůzka cca 60 minut

Cena kurzu

1290,- 1090,- (studenti - potvrzení o studiu)

Na základě kurzu lze též prodloužit platnost licence (na zadní stranu).

V ceně online kurzu E-kniha Fasciální fitness trénink (250,-)

Místo konání

ONLINE 

 

 

Místo srazu

Přihláška
Máte-li zájem o více diplomů, stačí vyplnit přihlášku pouze jednou a zaškrtnout požadované diplomy.

Zaškrtněte vybrané diplomy:

Core trénink-NOVINKA
Pilates 2
PIT a CIIT- Pilates Interval Training a Core Intensity Interval Training - NOVINKA
Super Pilates
Balance a stabilizace na míčích-NOVINKA
Balanční cvičení
Body Forming - NOVINKA
Cvičení pro 50+ (NOVINKA !)
Cvičení s dětmi
Funkční trénink
Kalanetika (Callanetics Method)
Metoda Ludmily Mojžíšové
ONLINE - Core trénink-NOVINKA
ONLINE - Cvičení pro 50+ (NOVINKA !)
ONLINE - Fasciální fitness trénink - NOVINKA
ONLINE - Gyro metoda - NOVINKA
ONLINE - Jednoduchá stabilizace- NOVINKA
ONLINE - Kalanetika (Callanetics Method)
ONLINE - Pilates - jak odstranit chyby při cvičení - NOVINKA
ONLINE - Pilates jako zdravotní cvičení
ONLINE - Pilates na bolesti v zádech - NOvINKA
ONLINE - Pilates na kolena a kyčle - NOVINKA
ONLINE - Pilates pro speciální populaci
ONLINE - PIT a CIIT
ONLINE - Posilování břišních svalů - NOVINKA
ONLINE - Sportovní strečink
ONLINE - Super pilates
ONLINE - Škodlivé cviky
ONLINE - Tvarování postavy - NOVINKA
P - class - NOVINKA
Pilates dance - NOVINKA
Pilates jako zdravotní cvičení
Pilates na kolena a kyčle - NOVINKA
Pilates pro speciální populaci - děti, těhotné, senioři
Pilates Roller - NOVINKA!
Pilatesova metoda 1
Pilatesova metoda s náčiním
Plyometrie
Posilovací programy
Posilování - praxe
Posilování - teorie
Sportovní strečink
Škodlivé cviky
Tvorba fitness programu
Tvorba stravovacího programu

*
*
*
*
Ano, chci využít slevy pro studenty (nutné potvrzení)
Ano, chci účastí na akci prodloužit platnost rekvalifikačního kurzu

Prohlašujeme, že výše uvedené údaje budou sloužit pouze pro vnitřní účely naší organizace, nebudou poskytnuty třetí osobě ani nebudou jiným způsobem zneužity.

Školicí středisko se zavazuje utajovat osobní údaje o účastnících v souladu se zákonem č. 101/2000sb. O ochraně osobních údajů.