INSTRUKTOR FITNESS - KONDIČNÍ POSILOVÁNÍ

Vzdělávací rekvalifikační program Instruktor fitness je akreditován MŠMT ČR pod jednacím číslem 21100/2020-2/226; umožňuje získání živnostenského oprávnění v oblasti "Poskytování tělovýchovných služeb" a na základě smlouvy mezi členskými státy je platná ve státech EU.

Program

Teorie (převážně distanční formou)

- Základy anatomie, fyziologie, kineziologie
- Wellness-fitness (kardiorespirační vytrvalost, svalová síla, svalová vytrvalost, flexibilita, složení těla) 
- První pomoc, prevence zranění, škodlivé cviky, tejpování
- Páteř, držení těla
- Etický kodex instruktora
- Cvičební lekce  - zákonitosti tvorby, vedení
- Posilování

Praxe

- Měření, testování fitness
- Sportovní strečink (včetně fasciálního strečinku)
- Posilování s využitím strojů
- Core trénink
- Stabilizační cvičení
- Balanční cvičení
- Kalanetika
- Funkční trénink
- Metoda Mojžíšové
- Sportovní terapie


Celkem 30% teorie, 70% praxe

Harmonogram kurzu:
pátek - 16,00-19,00
sobota - 9,00-19,00
neděle - 9,00-16,00
Přestávky na oběd, přestávky mezi lekcemi.

Některé metodické materiály jsou v ceně kurzu, jiné je možno vybrat a zaplatit s doplatkem kurzu.

Podmínky získání licence

  • Dosažení věku 18 let (výjimky po dommluvě)
  • Ukončené středoškolské vzdělání
  • Nejméně 90procentní účast na kurzu
  • Splnění podmínek závěrečných zkoušek
    - teorie - písemný test a ústní zkouška
    - praxe - 15 minutový blok kondičního posilování.

Výuka

probíhá podle učebnic IDEA, zahraničních a našich vlastních učebních textů. 

Prezenční část výuky probíhá ve sportovním centru Univerzity Karlovy v Praze 10.
Distanční část výuky probíhá formou vlastních předtočených videonahrávek (Youtube) a online schůzek (Google meet).

Platnost rekvalifikačního kurzu

NEOMEZENÁ!

Délka kurzu

150 hodin (teorie - 70; praxe 80)

Cena kurzu

6 350,- (6 150,- student - potvrzení)

5 350,- (5 150,- - student - potvrzení) - pro držitele jiného osvědčení o absolvování rekvalifikačního programu akreditovaného MŠMT ČR v oblasti fitness, absolventy VŠ tělovýchovného  zaměření. 

(včetně zkoušky a osvědčení v české verzi)

Tyto akreditované kurzy pořádáme už od roku 1991.

Místo konání

(Sportovní centrum Univerzity Karlovy v Hostivaři (Bruslařská 10, Praha 10)

MHD: stanice metra Skalka, potom busem do zast. Gercenova a odtud cca 200m kolem "Alberta" ke sportovní hale.)

Nocleh

Například: Hotel Kanárek, Proti Proudu 6, 102 00 Praha 10 - 5 minut od místa konání školení (www.hotelkanarek.cs);
Ubytovna Hochtief
(www.ubytovna.praha-hochtief.cz)

Místo srazu

Sraz účastníků je vždy 15 minut před zahájením ve vestibulu sportovního centra.

Přihláška
INSTRUKTOR FITNESS - KONDIČNÍ POSILOVÁNÍ
*
*
*
*
Ano, chci využít slevy pro studenty (nutné potvrzení)
Ano, chci účastí na akci prodloužit platnost rekvalifikačního kurzu

Prohlašujeme, že výše uvedené údaje budou sloužit pouze pro vnitřní účely naší organizace, nebudou poskytnuty třetí osobě ani nebudou jiným způsobem zneužity.

Školicí středisko se zavazuje utajovat osobní údaje o účastnících v souladu se zákonem č. 101/2000sb. O ochraně osobních údajů.