Fasciální trénink

16. 06. 2017

Eva Blahušová

Fasciální trénink a jeho principy vycházejí z posledních výzkumů struktury fascií (pojivových tkání) a jejich reakcí na pohyb.

 

Konvenční trénink klade neustále důraz na dostatečné procvičení svalových vláken, na kardiovaskulární trénink a na nervosvalovou koordinaci.  Většina zranění z přetížení se však ve sportu přihodí v rozsáhlém systému fascií poté, co zatížení přesáhne jejich kapacitu. Proto je důležité se v tréninku zaměřit na budování silnějších a odolnějších fascií.

Trénink zaměřený na fasciální síť je důležitý pro všechny. Pokud má totiž někdo dobře trénované fascie, to znamená, že jsou dostatečně odolné a elastické, může se spolehnout na efektivní výkon s prevencí zranění.

Publikace Fasciální fitness trénink, kterou si můžete objednat, obsahuje kapitoly:
- Fasciální fitness trénink
- Cvičební program
- Soubory cviků:
Dynamický fasciální strečink;
Fasciální elasticita;
Statický fasciální strečink;
Myofasciální uvolnění (s využitím pěnového válečku).