Fasciální trénink - nová publikace

16. 06. 2017

Fasciální trénink a jeho principy vycházejí z posledních výzkumů struktury fascií (pojivových tkání) a jejich reakcí na pohyb. Dnes se o fasciích hovoří jako o největším smyslovém orgánu lidského těla a šestém smyslu, který ovládá, řídí a vnímá pohyb.

Konvenční trénink klade neustále důraz na dostatečné procvičení svalových vláken, na kardiovaskulární trénink a na nervosvalovou koordinaci.  Většina zranění z přetížení se však ve sportu přihodí v rozsáhlém systému fascií poté, co zatížení přesáhne jejich kapacitu. Proto je důležité se v tréninku zaměřit na budování silnějších a odolnějších fascií.

Trénink zaměřený na fasciální síť je důležitý pro všechny. Pokud má totiž někdo dobře trénované fascie, to znamená, že jsou dostatečně odolné a elastické, může se spolehnout na efektivní výkon s prevencí zranění.

Publikace Fasciální fitness trénink, kterou si můžete objednat, obsahuje kapitoly:
- Fasciální fitness trénink
- Cvičební program
- Sestavy: Dynamický fasciální strečink; Fasciální elasticita; Myofasciální uvolnění; Statický fasciiální  strečink.

Poznámka: 
Lekci fasciálního tréninku si můžete vyzkoušet na wellness-fitness kongresu 4. listopadu 2017. Informace jsou na wellness/skoleni/ nebo na wellness/kongres/.