Doc. Eva Blahušová - autorizovaná osoba pro profesní kvalifikaci Instruktor pilates

13. 06. 2022

MŠMT - oddělení dalšího vzdělávání, udělilo 7. 6. 2022 doc. Evě Blahušové autorizaci pro profesní kvalifikaci Instruktor pilates.
Po absolvování rekvalifikačního kurzu, kde zkoušku vykonáte u autorizované osoby (E.B.), získáte živnostenské oprávnění.