Mgr. Renata Větrovská
 

2007 - 1. lékařská fakulta UK: Pgs. obor fyziologie a patofyziologie člověka
2006-2008 - FTVS UK: Tělesná a zdravotní výchova tělesně postižených
2004-2006 - FTVS UK: obor fyzioterapie

2012: Odborný pracovník pro řízenou pohybovou aktivitu dětí - Léčebna Poděbrady
2010: Cvičitelka pro pohybovou aktivitu dětí - Poděbrady
2007: Odb. asistent 1. LF UK
2007-8: Fyzioterapeut- VFN Karlovo nám., PrahaKvalifikace:

Flowin ve zdravotním cvičení - spoluautorka konceptu
Propriofoot concept (Rehaspring)
Metoda cvičení rodičů s dětmi (Centrum pro rodinu Brno)
Basic certifikát Spiraldynamik
Pilates instruktor