Doc. PhDr. Eva Blahušová CSc.
Eva Blahušová.jpg

 

Profil:

 • Docentka pro obor „vyučování tělesné výchově“- FTVS UK
  Habilitační práce „Moderní formy cvičení ve vysokoškolské tělesné výchově“ obhajoba na FTVS UK v roce 1991.

 • Kandidátka pedagogických věd (CSc.) – obor teorie tělesných cvičení – obhajoba na FTVS UK v roce 1978

 • Doktorka filosofie (PhDr.) - obhajoba na FTVS UK v roce 1980

 • Absolventka FTVS UK – učitelství 2. stupně – obor Tělesná výchova-čeština – 1972

 • Tříletý trenérský kurz se specializací ZRTV: džezgymnastika – FTVS UK 1982

 • Cvičitel 1. třídy ZRTV - od roku 1988

 • Tříměsíční stáž na University of British Columbia ve Vancouveru (Sport, Health and Physical Education Program) v roce 1997 ( kurz Stott Pilates Mat exercise).

 • Roční stáž na Brigham Young University in Provo – Utah jako učitel (Department of Exercise Sciences-Wellness program) v letech 2000 – 2001 (Kurz Polestar´s Pilates Fitness program)

 • Druhý evropský kongres aerobiku v Curichu 1992

 • Druhá National Education Conference „Uniting Our Community“ Pilates Method Alliance (Setting the Standards for Pilates Education) – 3.- 5. května 2002

 • Členka IDEA od roku 1993

 • Členka Pilates Method Alliance USA od roku 2007.

 • Vedoucí komise rytmické gymnastiky ASPV ČR (1989-95)
 • Členka České olympijské akademie (1993) – „Propagace rytmické gymnastiky u široké veřejnosti“.

 • Od roku 2009 souhlasné stanovisko UNIFY (Unie fyzioterapeutů) k udělování kreditních bodů.
 • Zařazena do encyklopedie Who is Who v České republice.

Odborná a pedagogická praxe

 • Od roku 1980 odb. asistentka (resp. docentka) na katedře tělesné výchovy MFF UK – specializace aerobik, zdravotní tv, od roku 2001 Pilatesova metoda, Wellness poradna

 • Vedoucí komise rytmické gymnastiky ASPV ČR (1989-95)

 • Spoluzakladatelka soutěže Miss aerobik (jako vedoucí komise rytmické gymnastiky ČR) v roce 1995 a soutěže ve sportovním aerobiku 1997
 • Lektorka aerobiku, kalanetiky, Pilates na mezinárodních kongresech u nás i v zahraničí (Curych 1991, Atény 1993, Vieste-Itálie 2002).

 • Organizátorka mezinárodních kongresů aerobiku a wellness-fitness (s mezinárodní účastí) v Praze od roku 1991 dosud (jeden až dva kongresy ročně s účasí 150 až 200 instruktorů).

 • Lektorka Pilatesovy metody na školeních fyzioterapeutů, učitelů a studentů fyzioterapie FTVS UK, asistentů VŠ, instruktorů fitness (i zahraničních) od roku 2000 dosud.
  pro firmu Pragoversa (pro pracovníky zařízení sociální péče pro seniory)

 • Vedoucí Wellness studia v Praze 1 (Jindřišská ul.) od roku 1990 - cvičení pro veřejnost (Kalanetika, Pilates, Aerobik, Fit bally atd.).

 • Instruktorka aerobiku a Pilatesovy metody a wellness consultant na BYU v Utahu 2000-2001.

 • Semináře Pilatesovy metody pro firmu Pragoversa (pro pracovníky zařízení sociální péče pro seniory)

 • Semináře pro fitness instruktory s odbornou náplní, která je čerpána z nejnovějších poznatků (spojení s Pilates Method Alliance) zahraničních odborných publikací, zejména fyzioterapeutů – například: Pilates 1, Pilates 2, Super Pilates, Pilates pro děti, Pilates pro seniory, Pilates pro rehabilitaci, Pilates pro sportovce, Pilates pro speciální populaci, Pilates na bolesti v zádech, Pilates na židli, Standing Pilates, Pilates na velkém míči, Pilates s gumou, Pilates jóga...) – od roku 2001 více než 90 jednodenních seminářů.
  Poznámka: Účastníci seminářů vždy obdrží odborný metodický materiál k probírané problematice (viz Příloha Metodické materiály)

 • Pobytové zájezdy pro veřejnost se cvičením aerobiku a Pilates (Itálie, Český ráj).

  Seznam publikací (pouze týkající se wellness a fitness)

  Autorka: Eva Blahušová

  Knihy
  1) Kalanetika – 30denní program – pro domácí cvičení, pro fitness centra. Praha, nakl. Olympia 1991.
  2) Kalanetika - cvičení s gumou-mírný aerobik. Praha, nakl.Olympia 1992 (4 vydání).
  3) Wellness – zdravé cvičení pro pohodu. Praha, nakl.Olympia 1995.
  4) Pilatesova metoda. Praha, nakl. Olympia 2002. (Nakladatelská cena).
  5) Pilatesova metoda II – Cvičení se širokou gumu, Cvičení s velkým míčem. Praha, nakl. Olympia 2004.
  6) Pilatesova metoda III – Péče o páteř. Praha, nakl. Olympia 2005.
  7) Pilates jóga. Praha, nakl. Olympia 2006.
  8) Budokon. Praha, nakl. Olympia 2007.
  9) Pilates, jóga pro sportovce. Praha, nakl. Olympia 2008.
  10) Gyro metoda cvičení. Praha, nakl. Olypia 2008.
  11) Wellness - fitness. Praha, Univerzita Karlova, nakl. Karolinum 2005.
  12) Wellness – jak si užít zdraví a pohodu. Praha, nakl.TeMi 2009.
  13) Posilujeme pro zdraví a krásu. Praha, nakl. TeMi 2009.
  14) Pilates pro rehabilitaci. Praha, nakl. Grada Publishing 2010.

  Učební texty
  1) Rytmicko gymnastické a taneční směry v rekreační tělesné výchově a sportu. Praha, Universita Karlova, 1986, 1987, 1988.
  2) Rytmická gymnastika – Učební texty pro školení cvičitelů ZRTV, ČÚV ČSTV, 1988
  3)
  Pohybové schopnosti a dovednosti a jejich testování - Učební texty pro školení cvičitelů ZRTV, ČÚV ČSTV, 1989
  4) Rytmické druhy gymnastiky v pohybové rekreaci. Praha, Univerzita Karlova, nakl. Karolinum 1991.

  Metodické materiály ke školení fitness instruktor – vydáno vlastním nákladem 1991-2011:
  1) Group exercise – manual. 164 s.
  2) Aerobic professional – manual. 110 stran.
  3) Personal Trainer – manual. 99 s.
  4) Wellness consultant – manual. 128 s.
  5) Osobní trenér – manual. 141 s.
  6) Posilování. 84 s.
  7) Fitness jóga. 81 s.
  8) Strečink. 210 s.
  9) Pilatesova metoda cvičení 1. 65 s.
  10) Pilatesova metoda cvičení 2. 93 s.
  11) Pilatesova metoda cvičení 3. 47 s.
  12) Pilatesova metoda – průpravné cviky, principy, biomechanika. 75 s.
  13) Pilates v rehabilitaci. 112 s.
  14) Core trénink pro zdraví a krásu. 131 s.
  15) Super core. 286 s.
  16) Pilates interval training. 67 s.
  17) Core intensity interval training. 66 s.
  17) Cvičení a zdravé stárnutí. 125 s.
  18) Cvičení vtěhotenství. 156 s.
  19) Balance ball – Cvičení na velkém míči inspirované Pilatesovou metodou. 71 s
  20) Budokon. 49 s.
  21) Pilates jóga. 53 s.
  22) ) Příručka pro instruktory fitness. 29 s.
  23) Škodlivé cviky. 21 s.
  24) Fit ball, cvičení na velkém míči. 41 s.
  25) Non impact aerobic, 19 s.
  26) Interval aerobic. 31 s.
  27) Box aerobic. 22 s.
  28) Kick box step aerobic. 28 s.
  29) Step aerobic. 34 s.
  30) Ropics, aerobik se švihadlem. 18 s.
  31) Rubber band, posilovací cvičení s gumovým kroužkem. 31 s.
  32) Squat posilování. 19 s.
  33) Combo posilování. 21 s.
  34) Posilovací programy pro fitness. 35 s.
  35) Wellness posilování. 36 s.

Odborné články – časopisy Základní a rekreační tělesná výchova, Taneční listy, Tělesná výchova mládeže – více než 30 článků

Popularizační články v časopisech (Strečink, Kalanetika, Aerobik, Pilates, Posilování, Osobní trenér, Wellness, fitness a další) - časopisy Wellness, Fit pro život, Muscle and fitness, Fit styl a další – více než 300 článků.

Metodické materiály na školení ZRTV – nakladatelství Sportpropag (14 publikací)

Seriál cvičení v televizi (Strečink pro neslyšící - 10 dílů, ČT 2 1998), Pilates pro veřejnost (reportáže red. Žmolíka- 3 díly, ČT 1 2004)

Rozhovory - Radiožurnál – redaktoři Václav Žmolík, Aleš Procházka – opakované rozhovory o Pilatesově metodě cvičení - 2001, 2002.

Videokazety a DVD s různými formami cvičení (1990-2010) – materiály na školení Fitness instruktorKvalifikace: