Články

Nejbližší kurzy

ONLINE KURZY s udělením diplomu

Zahrnují předtočené videonahrávky se cvičením, videoschůzky, teorii jako přílohu mailem.

(Přihlášky a informace na www.wellness.cz/skoleni/ nebo na wellness@cbox.cz.)

Core trénink - ucelený trénink core, včetně otestování jeho úrovní výkonnosti 
Termín: pondělí 21. a úterý 22. června 2021, vždy od 17:00
E-kniha Super core (Kč 400,-) v ceně kurzu

Cvičení pro 50+ - vhodné cviky pro dospělou populaci nad 50 let nebo s některými zdravotními problémy souvisejícími s přibývajícím věkem
Termín: středa 23. a čtvrtek 24. června 2021, vždy od 17:00
Kniha Cvičení a zdravé stárnutí (Kč 200,-) v ceně kurzu