ONLINE - Sportovní strečink

Teorie strečinku:
Fyziologické aspekty 
Účinky: 
- zdravotní
- sportovní
Druhy a způsoby využití strečinku:
- statický 
- dynamický
- PNF techniky
- asistovaný
- balistický 
- fasciální - NOVINKA!

Doporučení v souvislosti s různými sportovními aktivitami

Praktický nácvik strečinku:
Statický:
- správné provedení
- základní soubor cviků, varianty
- škodlivé cviky a kontraindikace
Dynamický
- správné provedení
- základní soubor cviků, varianty
- škodlivé cviky a kontraindikace
PNF a asistovaný
- správné provedení
- základní soubor cviků, varianty
- škodlivé cviky a kontraindikace
Fasciální (NOVINKA)
- statický, dynamický, fasciální elasticita
- správné provedení
- základní soubor cviků, varianty
- škodlivé cviky, kontraindikace

Program: 80% praxe (předtočená videa, 20% teorie (online schůzka)

Doporučuje se lektorům jakéhokoli typu cvičení, osobním trenérům, sportovním trenérům, běžné populaci.

 

Program

Teorie sportovního strečinku

Praxe

Statický strečink
- Zásobník cviků na protažení základních svalových skupin (varianty v různých polohách a v různém stupni obtížnosti)
- Nácvik dýchání a jeho vyuřití při strečinku

Dynamický strečink
- Zásobník základních cviků a jejich variant
- Typy dynamického strečinku v závislosti na druhu pohybové aktivity

PNF techniky a asistovaný strečink
- Zásobník základních cviků a jejich variant
Balistický strečink - informativně
Možnosti a zákonitosti kombinování různých typů strečinku
Fasciální strečink
- Zásobník základních cviků statického f. s., dynamického f. s., fasciální elasticity a jejich variant.

Škodlivé strečinkové cviky a kontraindikace

Podmínky získání diplomu

Podmínkou získání diplomu je absolvování celého kurzu. Zúčastnit se může kdokoli.

Na základě kurzu lze též prodloužit platnost licence (na zadní stranu)

Výuka

ONLINE
úterý 16. března odkaz na videonahrávky a teorie mailem
středa 17. března odkaz na videoschůzku v 17:00

Lektor: Doc. Eva Blahušová

Délka kurzu

online od 17:00 hod.

Cena kurzu

1290,-
1090,- (student)

Zdarma metodický materiál dle vlastního výběru v hodnotě Kč 100,- !!!

Místo konání

ONLINE

Místo srazu

Přihláška
Máte-li zájem o více diplomů, stačí vyplnit přihlášku pouze jednou a zaškrtnout požadované diplomy.

Zaškrtněte vybrané diplomy:

PIT a CIIT- Pilates Interval Training a Core Intensity Interval Training - NOVINKA
Super Pilates
Balance a stabilizace na míčích-NOVINKA
Balanční cvičení
Body styling
BOSU choreografie-NOVINKA
Cvičení s dětmi
Dance aerobic 1
Dance aerobic 2
Funkční trénink
Hi/lo impact aerobic
Metoda Ludmily Mojžíšové
ONLINE - Core trénink-NOVINKA
ONLINE - Cvičení pro 50+ (NOVINKA !)
ONLINE - Fasciální fitness trénink - NOVINKA
ONLINE - Gyro metoda - NOVINKA
ONLINE - Kalanetika (Callanetics Method)
ONLINE - Pilates 2
ONLINE - Sportovní strečink
ONLINE - Škodlivé cviky
Pilates - jak odstranit chyby při cvičení - NOVINKA
Pilates dance - NOVINKA
Pilates jako zdravotní cvičení
Pilates pro speciální populaci - děti, těhotné, senioři
Pilates Roller - NOVINKA!
Pilatesova metoda 1 - ONLINE
Pilatesova metoda s náčiním
Plyometrie
Posilovací programy
Posilování - praxe
Posilování - teorie
STEP + BOSU choreografie
Tvorba fitness programu
Tvorba stravovacího programu

*
*
*
*
Ano, chci využít slevy pro studenty (nutné potvrzení)
Ano, chci účastí na akci prodloužit platnost licence

Prohlašujeme, že výše uvedené údaje budou sloužit pouze pro vnitřní účely naší organizace, nebudou poskytnuty třetí osobě ani nebudou jiným způsobem zneužity.

Školicí středisko se zavazuje utajovat osobní údaje o účastnících v souladu se zákonem č. 101/2000sb. O ochraně osobních údajů.