Kalanetika (Callanetics Method)

Kalanetika (Callatetics Method of Exercise)

Kalanetika je velmi účinné posilovací cvičení, které slouží zejména k tvarování problematických partií těla. Na základě dlouhodobých zkušeností a výzkumů se v poslední době dospělo k nové formě tohoto typu cvičení, která co nejúčinněji a bezpečně využívá principů kalanetiky.
Principy původní kalanetiky zůstávají stejné, ale v souladu s posledními výzkumy a moderními trendy, které daleko větší důraz než dříve, kladou na zdraví, se některé přístupy pozměnily.
Co je nového?
Největší změna je v tom, že se klade velký důraz na stabilizaci trupu, neutrální polohu páteře a pánve a zcela se z původní kalanetiky vynechávají cviky, které by mohly u některých osob způsobit zranění. K původní sestavě paní Callan Pinckneyové, která se zaměřila výhradně na „ožehavé partie“ střední a spodní části těla, se zařazují cviky, které zpevňují horní část těla, to je: prsní a zádové svaly, svaly horních končetin a šíjové svaly.
Namísto původního cvičení u tyče nebo židle se nabízí řada cviků se stejným účinkem a bez těchto pomůcek.

Program: 70% praxe, 30% teorie.

Vhodné pro instruktory skupinových cvičení, osobní trenéry a všechny, kdo se chtějí naučit další techniku posilování. Také pro běžnou populaci pro cvičení doma.

Jeden meodický materiál zdarma, další dle výběru se slevou.

Na základě kurzu lze též prodloužit platnost licence (na zadní stranu).

Program

Vysvětlení principů tradiční kalanetiky; novinky moderní kalanetiky; nácvik jednotlivých cviků podle specifických částí těla; možnosti kombinací s dalšími formami cvičení; kalanetika s náčiním; lekce kalanetiky (Callanetics Method of Exercise).

Podmínky získání diplomu

Podmínkou získání diplomu je absolvování celého kurzu. Zúčastnit se může kdokoli.

Na základě kurzu lze prodloužit platnost licence (na zadní stranu).

Výuka

Lektor: doc. Eva Blahušová

Délka kurzu

Začíná ve 13:00, končí cca v 16:00

Cena kurzu

1290,-
studenti 1090,-

Zdarma metodický materiál dle vlastního výběru v hodnotě Kč 100,- !!!

Místo konání

Místo srazu

Přihláška
Máte-li zájem o více diplomů, stačí vyplnit přihlášku pouze jednou a zaškrtnout požadované diplomy.

Zaškrtněte vybrané diplomy:

Pilates 2
PIT a CIIT- Pilates Interval Training a Core Intensity Interval Training - NOVINKA
Super Pilates
Balance a stabilizace na míčích-NOVINKA
Balanční cvičení
Cvičení s dětmi
Funkční trénink
Kalanetika (Callanetics Method)
Metoda Ludmily Mojžíšové
ONLINE - Core trénink-NOVINKA
ONLINE - Cvičení pro 50+ (NOVINKA !)
ONLINE - Fasciální fitness trénink - NOVINKA
ONLINE - Gyro metoda - NOVINKA
ONLINE - Kalanetika (Callanetics Method)
ONLINE - Pilates - jak odstranit chyby při cvičení - NOVINKA
ONLINE - Posilování břišních svalů - NOVINKA
ONLINE - Tvarování postavy - NOVINKA
Pilates dance - NOVINKA
Pilates jako zdravotní cvičení
Pilates pro speciální populaci - děti, těhotné, senioři
Pilates Roller - NOVINKA!
Pilatesova metoda 1
Pilatesova metoda s náčiním
Plyometrie
Posilovací programy
Posilování - praxe
Posilování - teorie
Sportovní strečink
Škodlivé cviky
Tvorba fitness programu
Tvorba stravovacího programu

*
*
*
*
Ano, chci využít slevy pro studenty (nutné potvrzení)
Ano, chci účastí na akci prodloužit platnost licence

Prohlašujeme, že výše uvedené údaje budou sloužit pouze pro vnitřní účely naší organizace, nebudou poskytnuty třetí osobě ani nebudou jiným způsobem zneužity.

Školicí středisko se zavazuje utajovat osobní údaje o účastnících v souladu se zákonem č. 101/2000sb. O ochraně osobních údajů.