INSTRUKTOR FITNESS - osobní trenér

Licence osobní trenér je akreditovaná MŠMT ČR pod č.j.: 21100/2020-2/226  umožňuje získání živnostenského oprávnění s celostátní platností v oblasti "Poskytování tělovýchovných služeb" a na základě dohody mezi členskými státy je platná ve státech EU.

Program

Teorie (převážně distanční formou)
- Základy anatomie, fyziologie, kineziologie
- Wellness - fitness (kardiorespirační vytrvalost, svalová síla a svalová vytrvalost, flexibilita, složení těla)
- První pomoc, prevence zranění, škodlivé cviky
- Páteř, držení těla
- Etický kodex instruktora
- Cvičební lekce-zákonitosti tvorby, vedení
- Tvorba fitness programu
- Tvorba stravovacího programu
- Tvorba posilovacího programu

 

Praxe
- Měření, testování fitness
- Tejpování
- Sportovní strečink (včetně fasciálního strečinku)
- Funkční trénink 
- Technika a metodika posilovacích cvičení zaměřených na jednotlivé svalové skupiny: zádové svaly, břišní svaly, hrudník, šíjové svaly, ramena a paže, dolní končetiny
- Anamnéza
- Sportovní terapie
- Stabilizační cvičení
- Plyometrie

Celkem 45% teorie, 55% praxe

Harmonogram školení:
pátek - 16,00-19,00
sobota-  9,00-19,00
neděle - 9,00-16,00
Hodinová přestávka na oběd, přestávky mezi lekcemi.

Některé metodické materiály jsou v ceně kurzu, jiné je možno vybrat a zaplatit s doplatkem kurzu.

Podmínky získání licence

  • dosažení věku 18 let (výjimky po domluvě)
  • ukončené středoškolské vzdělání
  • nejméně 90procentní účast v kurzu
  • splnění podmínek závěrečných zkoušek (po prvním víkendu písemný test a ústní zkouška, na závěr vytvoření cvičebního programu pro fiktivní osobu.

Poznámka:
Zájemci, kteří doloží absolvování jakéhokoli jiného školení s udělením licence akreditované MŠMT ČR nebo VŠ diplom a vysvědčení o státní zkoušce s aprobací Tv se nemusejí povinně účastnit prvního víkendu školení (neabsolvují písemný test a ústní zkušku) a celková finanční úhrada kurzu je o Kč 1000,- nižší.

Výuka

probíhá podle učebnic IDEA, zahraničních a našich vlastních učebních textů.
Kurz osobní tenér zajišťují pedagogové z oboru Tv (i s praxí v Anglii, USA, Kanadě, Švédsku, Švýcarsku a Řecku) a lektoři s certifikáty v USA (ACE, Pilates method alliance) a Anglii a s licencemi akreditovanými MŠMT ČR.
Lektoři: Doc. Eva Blahušová, PhDr. Majo Bačik, PhDr. Jan Větrovský, Bc. Kristina Bertošová, Tomáš Fuchs.

 

Platnost licence

NEOMEZENÁ!!!

Délka kurzu

3 víkendy (kombinovaná výuka)

Cena kurzu

5 350,- (5 150,- student - potvrzení)
200,- povinná skripta

4 350,- (4 150,- - student - potvrzení) - pro držitele jakékoli jiné licence akreditované MŠMT ČR v oblasti fitness, absolventy VŠ tělovýchovného  zaměření. (Pouze druhý a třetí víkend školení.)

 

(včetně zkoušky a licence v české verzi)

Místo konání

(Sportovní centrum Univerzity Karlovy v Hostivaři (Bruslařská 10, Praha 10).

MHD: stanice metra Skalka, potom busem do zast. Gercenova a odtud cca 200 m kolem "Alberta" ke sportovní hale.)

Nocleh

Nezajišťujeme, můžeme poradit. Například:
Hotel Kanárek, Proti Proudu 6, 102 00 Praha 10 - 5 minut od místa konání školení (www.hotelkanarek.cz).
Ubytovna Hochtief
(www.ubytovna.praha-hochtief.cz)

Místo srazu

Sraz účastníků je vždy čtvrt hodiny před zahájením kurzu ve vestibulu sportovního centra.

Přihláška
INSTRUKTOR FITNESS - osobní trenér
*
*
*
*
Ano, chci využít slevy pro studenty (nutné potvrzení)
Ano, chci účastí na akci prodloužit platnost licence

Prohlašujeme, že výše uvedené údaje budou sloužit pouze pro vnitřní účely naší organizace, nebudou poskytnuty třetí osobě ani nebudou jiným způsobem zneužity.

Školicí středisko se zavazuje utajovat osobní údaje o účastnících v souladu se zákonem č. 101/2000sb. O ochraně osobních údajů.