INSTRUKTOR PILATES

Licence Pilates je akreditovaná MŠMT ČR pod č.j.:43979/2020-2/10;  umožňuje získání živnostenského oprávnění s celostátní platností v oblasti "Poskytování tělovýchovných služeb" a na základě dohody mezi členskými státy je platná ve státech EU.

Absolvent kurzu cvičení Pilates ovládá teoreticky i prakticky Pilatesovu metodu cvičení na podložce (Pilates Method - Mat exercise):
- Principy, průpravné cviky, práci s dechem, aktivaci hlubokého stabilizačního systému páteře - podle nejnovějších poznatků.
- Základní sestavu Pilatesovy metody - jednodušší a obtížnější varianty cviků.
- Další obtížnější sestavy podle individuálních schopností.
-  Cviky s využitím velkých míčů (fit ball), posilovacích gum (flex band), malých míčku (mini ball, roller) popř. dalšího náčiní.
- Pilates jako zdravotní cvičení.
- Pilates pro speciální populaci (děti, těhotné, senioři).
- PIT (Pilates Interval Training),
- Pilates Roller
- Pilates dance.

Program

Teorie (převážně distanční formou)
- Základy anatomie, fyziologie, kineziologie
- Wellness - fitness (kardiorespirační vytrvalost, svalová síla a svalová vytrvalost,          flexibilita, složení těla)
-První pomoc, prevence zranění, škodlivé cviky, tejpování
- Páteř, držení těla
- Etický kodex instruktora
- Cvičební lekce-zákonitosti tvorby, vedení
- Měření, testování fitness
- Historie Pilatesovy metody
- Tradiční a moderní Pilatesova metoda (různé směry a školy)
- Principy, průpravné cviky
- Hluboký stabilizační systém páteře, práce s dechem

Praxe
- Práce s dechem, koordinace dýchání a pohybu
- Nácvik principů a průpravných cviků - Pre-Pilates
- Pilatesova metoda cvičení na podložce (Mat Exercise) - základní sestava
- Pilatesova metoda - varianty a modifikace cviků
- Pilates pro speciální populaci (dět, těhotné a seniory)
- Pilates jako zdravotní cvičení 
- Pilatesova metoda cvičení na velkých a malých míčích, se širokou a úzkou gumou, s válečky
- Super Pilates 
- PIT (Pilates Interval Training)
- Pilates dance
- Pilates Roller

Časový harmonogram: pátek: 16,00-19,00, sobota: 9,00-19,00, neděle: 9,00-16,00 hodin (přestávky na oběd).

Některé metodické materiály jsou v ceně kurzu, jiné je možno vybrat a zaplatit  s doplatkem kurzu.

Podmínky získání licence

  • dosažení věku 18 let (výjimky po domluvě),
  • ukončené středoškolské vzdělání,
  • nejméně 90procentní účast v kurzu,
  • splnění podmínek závěrečných zkoušek po prvním víkendu (písemný test a ústní zkouška) nebo výjimka (viz níže),
  • zacvičení základní sestavy 10 cviků bez chyb (principy, držení těla, dýchání) na závěr školení.

Poznámka - výjimka:
Zájemci, kteří doloží absolvování jakéhokoli jiného školení s udělením licence akreditované MŠMT ČR nebo VŠ diplom a vysvědčení o státní zkoušce s aprobací Tv nebo  se prokáží VŠ diplomem či maturitním vysvědčením v oboru zdravotnictví se nemusejí povinně účastnit prvního víkendu školení (neabsolvují písemný test a ústní zkoušku) a celková finanční úhrada kurzu je o Kč 1000,- nižší.

Výuka

Probíhá podle učebnic IDEA, zahraničních a našich vlastních učebních textů.
Rekvalifikační kurz Pilates zajišťují pedagogové z oboru Tv:  doc. Eva Blahušová (i s praxí v USA, Kanadě, Švédsku, Švýcarsku a Řecku a s certifikáty v USA - ACE, Pilates method alliance) a s licencemi akreditovanými MŠMT ČR ; Bc. Kristina Bertošová - fyzioterapeutka, PhDr. Maroš Bačik, Mgr. Jan Větrovský. Alice Tomanová a další).
Udělená licence má českou a anglickou verzi s vyznačením členství v IDEA (na základě písemného povolení vedení IDEA), což umožňuje uznání nejen ve státech EU.

Platnost licence

JE NEOMEZENÁ!

Délka kurzu

tři víkendy (kombinovaná výuka)

Cena kurzu

10 950,- (10 750,- student - potvrzení)
200,- povinná skripta

9 950,- (9 750,- studenti - potvrzení) - pro držitele jakékoli jiné licence akreditované MŠMT ČR v oblasti fitness, absolventy VŠ tělovýchovného  zaměření nebo absolventy VŠ nebo střední školy zdravotnického zaměření. (Pouze druhý a třetí víkend školení.)

(včetně zkoušky a licence v české verzi)

Místo konání

Sportovní centrum Univerzity Karlovy v Hostivaři (Bruslařská 10, Praha 10).
MHD
: st. metra Skalka, busem do st. Gercenova, odtud 200m kolem "Alberta" do SCUK.

 

Nocleh

Nezajišťujeme, můžeme poradit. Například:
Hotel Kanárek, Proti Proudu 6, 102 00 Praha 10, 5 minut od místa konání školení (www.hotelkanarek.cz).
Ubytovna Hochtief
(www.ubytovna.praha-hochtief.cz)

Místo srazu

Sraz účastníků je čtvrt hodiny před zahájením kurzu ve vestibulu sportovního centra.

Přihláška
INSTRUKTOR PILATES
*
*
*
*
Ano, chci využít slevy pro studenty (nutné potvrzení)
Ano, chci účastí na akci prodloužit platnost licence

Prohlašujeme, že výše uvedené údaje budou sloužit pouze pro vnitřní účely naší organizace, nebudou poskytnuty třetí osobě ani nebudou jiným způsobem zneužity.

Školicí středisko se zavazuje utajovat osobní údaje o účastnících v souladu se zákonem č. 101/2000sb. O ochraně osobních údajů.