INSTRUKTOR AEROBIKU

Licence je akreditovaná MŠMT ČR pod č.j.: 097/2017-50;  umožňuje získání živnostenského oprávnění s celostátní platností v oblasti "Poskytování tělovýchovných služeb" a na základě dohody mezi členskými státy je platná ve státech EU.

Absolvent kurzu na vysoké odborné úrovni ovládá speciální formy aerobiku a dalších způsobů kolektivního cvičení (group exercise), včetně cvičení na tvarování postavy. Má znalosti o světovém trendu, účincích a tvorbě programů v tomto odvětví. Je schopen užívat mezinárodní gestikulaci, anglické názvosloví.  Doporučeno instruktorům Zumby.

Program

1. víkend - základní část (převážně teoretická)
Základy anatomie, fyziologie, kineziologie
Teorie fitness (kardiorespirační vytrvalost, svalová síla a svalová vytrvalost, flexibilita, složení těla)
První pomoc, prevence zranění, škodlivé cviky, tejpování
Páteř, držení těla
Etický kodex instruktora
Cvičebí lekce-zákonitosti tvorby, vedení
Wellness-fitness

2. a 3. víkend - speciální část
Cvičení s účinky kardiovaskulárními (Hi/Lo impact aerobic, Step aerobic, BOSU, Dětský aerobic, Body styling a další)
Cvičení s účinky svalově kosterními (s volnou zátěží, s odporem vlastního těla, kalnetika, core trénink)
Cvičení s účinky na flexibilitu (různé typy strečinku)
Měření, testování fitness
Názvosloví, gestikulace
Základy hudební teorie

Celkem 40% teorie, 60% praxe

Podmínky získání licence

  • dosažení věku 18 let
  • ukončené středoškolské vzdělání
  • nejméně 90procentní účast v kurzu
  • splnění podmínek závěrečných zkoušek (písemného testu a ústní zkoušky)
  • vlastní praktické vedení 15 minutového bloku aerobního cvičení na vlastní hudbu

Poznámka:
Zájemci, kteří doloží absolvování jakéhokoli jiného školení s udělením licence akreditované MŠMT ČR nebo VŠ diplom a vysvědčení o státní zkoušce s aprobací Tv se nemusejí povinně účastnit prvního víkendu školení a celková finanční úhrada kurzu je o Kč 1000,- nižší.

Výuka

probíhá podle učebnic IDEA, zahraničních a našich vlastních učebních textů.
Výuku zajišťují pedagogové z oboru Tv (i s praxí v USA, Kanadě, Švédsku, Švýcarsku a Řecku) a lektoři s certifikáty v USA (ACE, Pilates method alliance) a s licencemi akreditovanými MŠMT ČR.

Časový harmonogram: pátek: 16-19, sobota: 9-19, neděle: 9-16 (přestávky na oběd).

Platnost licence

NEOMEZENÁ

Délka kurzu

tři víkendy + samostudium

Cena kurzu

5 350,- (5 150,- student - potvrzení)
200,- povinná skripta

4 350,- (4 150,- - student - potvrzení) - pro držitele jakékoli jiné licence akreditované MŠMT ČR v oblasti fitness, absolventy VŠ tělovýchovného  zaměření. (Pouze druhý a třetí víkend školení.)

 

(včetně zkoušky licence v české verzi)

Místo konání

Sportovní centrum Univerzity Karlovy v Hostivaři (Bruslařská 10, Praha 10).

MHD: stanice metra Skalka, potom bus 125 do zast. Gercenova a odtud cca 200 m kolem "Alberta" ke sportovní hale.

Nocleh

Nezajišťujeme, můžeme poradit. Například:
Hotel Kanárek, Proti Proudu 6, 102 00 Praha 10 - 5 minut od místa konání školení (www.hotelkanarek.cz).
Ubytovna Hochtief
(ubytovna.praha-hochtief.cz)

Místo srazu

Sraz účastníků je vždy čtvrt hodiny před zahájením kurzu ve vestibulu sportovního centra.

Přihláška
INSTRUKTOR AEROBIKU
*
*
*
*
Ano, chci využít slevy pro studenty (nutné potvrzení)
Ano, chci účastí na akci prodloužit platnost licence

Prohlašujeme, že výše uvedené údaje budou sloužit pouze pro vnitřní účely naší organizace, nebudou poskytnuty třetí osobě ani nebudou jiným způsobem zneužity.

Školicí středisko se zavazuje utajovat osobní údaje o účastnících v souladu se zákonem č. 101/2000sb. O ochraně osobních údajů.