Školící centrum - licence

Upozornění:
Podle nové právní úpravy, která již vstoupila v platnost, je podmínkou k provozování živnosti v oblasti fitness Certifikát o získání kvalifikace výhradně od vzdělávacích institucí akreditovaných MŠMT ČR.


Naše vzdělávací zařízení

  • má akreditaci MŠMT ČR;
  • je členem v IDEA (International Association of Fitness Professionals, USA)a Pilates method alliance;
  • Vám nabízí mezinárodně uznávaný vzdělávací program;
  • má povolenou "kombinovanou formu výuky", tj. možnost samostudia.


Akreditační odbor MŠMT ČR potvrzuje platnost licencí ve státech EU.

Rekvalifikační kurzy pro cvičitelky /cvičitele jsou určené i pro zájemce z úřadů práce, které kurzy proplácejí.

U všech licencí se platí předem alespoň záloha Kč 1000,- a zbývající částka se doplácí nejpozději první den školení.


Diplomy

Na základě kurzů s udělením diplomu lze prodloužit platnost licence. Zúčastnit se může kdokoli (pokud není uvedeno jinak). Podmínkou získání diplomu je absolvování celého kurzu.

Licence

(akreditované licence pro získání živnostenského oprávnění)

Storno podmínky (platí pro všechny akce) Při stornování účasti vám bude účtováno: 
  • více než 28 dnů před akcí –             Kč 100,-
  • od 28 do 15 dnů před akcí –            Kč 300,-
  • od 14 do 8 dnů před akcí –              50% zaplacené částky
  • 7 a méně dnů před akcí -                  100% zaplacené částky
Při stornování akce a převodu na jinou akci vám bude účtováno Kč 100,-