NOVÉ PUBLIKACE

26. 04. 2018

Cvičení a těhotenství

Návod jak zůstat v nejlepší formě během a po těhotenství

Eva Blahušová

Spolu se zdravotní péčí a správným plánováním cvičebního programu si může každá těhotná žena udržet zdraví, úroveň fitness a současně zdraví dítěte.
K tomu dospěli svými výzkumy odborníci ACOG (American College of Obstetrics and Gynecology) a CDC (Center for Disease Control) v USA spolu s universitními profesory v oboru zdravotní tělesná výchova a osobními trenéry. 
Tato publikace vychází z jejich závěrů a obsahuje následující kapitoly:
- Životní styl v průběhu a po těhotenství
- Tvorba individuálního cvičebního programu před, v průběhu a po těhotenství
- Soubor cviků
- Příklad cvičebního programu pro těhotnou začátečnici
- Příklad cvičebního programu pro těhotnou rekreační sportovkyni
- Příklady náročných individuálních cvičebních programů pro těhotné vrcholové sportovkyně