Wellness - fitness kongres

Termín konání: listopad 2019 (upřesníme)

Místo konání: Sportovní centrum Univerzity Karlovy v Hostivaři, Bruslařská 10, Praha 10. MHD: Stanice metra Skalka, potom bus 125 do zast. Gercenova a odtud ke sportovní hale (bazénu) cca 200 m.

Prezence: 8:45 - 9:15.

Diplom a prodloužení licence: Za účast na kongresu získáte diplom a můžete si prodloužit licenci akreditovanou MŠMT ČR (vezměte svoji licenci s sebou).

V průběhu kongresu bude možné zakoupit všechny metodické materiály nabízené na www.wellness.cz, včetně NOVINKY: Fasciální strečink.

Finanční úhrada:

I. Platba do 29. října 2018:

Skupina 3 a více osob -                                      950,- /osobu

Jednotlivec -                                                     1 150,-
a) poukázkou "C" na adresu: Eva Blahušová, Společná 7, 182 00 Praha 8
b) bankovním převodem na č. ú.: 1926548349/0800, VS: vaše datum narození

II. Platba po 30. říjnu a při prezenci na místě: 1 350,-

 

Vysvětlivky k lekcím:

Balance na velkých míčích: cvičení zaměřené na posilování hlubokého stabilizačního systému a na rozvoj rovnováhy.

Core training natural: posilování hlubokého stabilizačního systému a svalů celého těla s využitím napodobování zvířecích pohybů (tygr, had, opice, krokodýl a další. Cvičí se naboso v pohodloném oblečení.

Fasciální strečink: Protahovací cvičení zaměřené nejenom na svaly, ale  na fascie. Lekce zahrnuje cvičení na fasciální strečink a fasciální elasticitu.

Fitslide core - basic + advanced: posilovací cvičení na fitslidech na principu klouzání po podložce se zapojením hlubokého stabilizačního systému.

Fyzioflossing:Využití flossbendů v oblasti fitness, kde dynamickou kompresí dochází k ovlivnění
oblasti měkkých tkáních a kloubních spojení pro aktivaci a podpou funkce pohybového aparátu.

Gyro metoda - advanced: Cvičení, které využívá krouživé pohyby k procvičení všech kloubů, zejména páteře s principy fasciálního tréninku. Ve světě se kombinuje zejména s Pilatesovou metodou.

Pilates dance: Cvičení insiprované Port de Bra a dalšími tanečními formami - nové choreografie).

Psychomotorická cvičení: Systém cvičení pro obohacení jakékoli lekce ve fitness, jehož cílem je vytvářet a podporovat harmonickou osobnost z hlediska fyzického, psychického a společenského.

RCT - Roller Core training (NOVINKA): Využití různých velikostí pěnových válců k cílené aktivaci hlubokého stabilizačního systému, zlepšení koordinace a flexibility. Naučíte se provádět efektivní automasáž svalů, spoušťových bodů (trigger points), fascií a pomůžete zmírnit bolest a ztuhlost svalůvzniklé jejich přetížením.

Show dance aerobic - Nové choreografie inspirované OLIT trainingem.

TABATA workout: Cvičební lekce inspirovaná náročným intervalovým tréninkem.

Vedený strečink s náčiním: Rehabilitační cvičení s důrazem na účinné protažení svalů s využitím cvičebních pomůcek.

P R O G R A M (připravujeme)

Prezence: 8:45 – 9:15

Prodej metodických materiálů 9:15 až 10:30

  		sál 1             sál 2              sál 3
______________________________________________________________
9:30-10:45   
 
10:45-12:00   
 
12:00-13:15  	
 
13:15-14:30   
 
14:30-15:45 	
_____________________________________________________________

 

Lektoři

Kristina Bertošová, Bc.: absolventka FTVS UK - obor fyzioterapie, asistentka na KTV PF UK, mnohaletá lektorka na školeních fitness.

Eva Blahušová, doc.: vedoucí wellness studia, akreditace MŠMT ČR k udělování licencí, členka celosvětové organizace IDEA (sdružuje fitness profesionály) a Pilates method alliance, řada publikací.

Tomáš Fuchs: licence Fitness instr.- personal trainer, wellness consultant, aerobic. Specializuje se na funkční trénink, rehabilitační a další metody. Lektor na školeních Wellness school, osobní trenér.

Petr Maroušek, DiS: fyzioterapeut, certifikovaný instruktor pro komplexní metody.

Alice Tomanová: licence Instruktorka aerobiku, Instruktorka Pilates. Specializuje se na všechny formy aerobiku a balanced body cvičení.

Jan Větrovský, Mgr.: absolvent FTVS UK, majitel Fitness arény, pohybový terapeut, profesionální trenér. Specializuje se na Lebert metody a Flowin cvičení, Hatha jógu a další.

Renata Větrovská, Mgr.: absolventka FTVS UK - obor fyzioterapie a tělesné a zdravotní výchovy tělesně postižených.


Přihláška
Kongres
*
*
*
*
Ano, chci využít slevy pro studenty (nutné potvrzení)
Ano, chci účastí na akci prodloužit platnost licence

Prohlašujeme, že výše uvedené údaje budou sloužit pouze pro vnitřní účely naší organizace, nebudou poskytnuty třetí osobě ani nebudou jiným způsobem zneužity.

Školicí středisko se zavazuje utajovat osobní údaje o účastnících v souladu se zákonem č. 101/2000sb. O ochraně osobních údajů.